Medaila Za statočnosť

slovenské vojenské vyznamenanie
(Presmerované z Medaila za statočnosť)

Medaila Za statočnosť je slovenské vojenské vyznamenanie. Udeľuje ho prezident Slovenskej republiky ako ocenenie výkonu vojenskej služby alebo záslužného činu vojaka, obetavosti pri odstraňovaní následkov živelných pohrôm, technologických havárií, pri záchrane životov a mejetku veľkého rozsahu.

Medailu je možné udeliť aj vojakom cudzích armád.

Zriaďovanie a udeľovanie vojenských medailí rieši zákon č. 370/1997 Z.z. Zákon o vojenskej službe a jeho dve novelizácie – zákon č. 10/2000 Z.z. a zákon č. 512/2002 Z.z.

Zoznam laureátov podľa jednotlivých rokovUpraviť

 • 2005
 • 2011
  • Príslušník 5. pluku špeciálneho určenia ozbrojených síl Slovenskej republiky 22. augusta 2011
 • 2014
  • vojak 2. st. Matej Macho
  • vojak 2. st. Martin Chropovský
  • slobodník Milan Tomlák
  • rotný Miroslav Staník
  • kapitán Edmund Makovník, in memoriam
  • rotmajster Patrik Fraštia, in memoriam
  • Daniel Kavuliak, in memoriam
 • 2015
  • rotný Andrej Adamko