Medená doba

Medená doba (lingvisticky nesprávne doba medená) alebo chalkolit alebo medenokamenná doba je označenie historickej epochy vo vývoji ľudstva, ktorá sa nachádza medzi neolitom a bronzovou dobou. Pojem sa používa buď ako synonymum pre eneolit v niektorých oblastiach najmä na Blízkom východe, v Levante (v minulosti aj v Egypte), v Maďarsku, Španielsku či Portugalsku, alebo ako inak definované obdobie medzi neolitom a bronzovou dobou (pozri eneolit).

Rekonštrukcia opevneného mesta z doby medenej, Los Millares, Španielsko

NomenklatúraUpraviť

Termín sa najskôr ujal na Pyrenejskom polostrove a vo vtedajšom Uhorsku (F. Pulszky), pretože sa v týchto oblastiach našlo pre toto obdobie veľké množstvo medenej industrie. Roku 1880 potom podal T. Vilanova na 9. medzinárodnom kongrese v Lisabone návrh na oddelenie medenej doby od bronzovej doby. Napriek tomu sa - s výnimkou Maďarska a Pyrenejského polostrova - dodnes v mnohých krajinách namiesto pojmu medená doba používajú výrazy neskorý neolit, eneolit a podobne (pozri pod eneolit).

Prísne vzaté je aj menší rozdiel medzi termínmi „medená doba“ a „chalkolit (medenokamenná doba)“. Medená doba sa uprednostňuje pre Európu, chalkolit pre Blízky východ. Ale pojem chalkolit (namiesto „medená doba“) sa zvykne používať napríklad vo Francúzsku.

Pozri ajUpraviť

Charakteristiku pozri pod eneolit.

Iné projektyUpraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Medená doba