Medzinárodná finančná korporácia

Inštitúcia Skupiny Svetovej banky založená v roku 1956.

Medzinárodná finančná korporácia (anglicky International Finance Corporation - IFC) ako jedna z inštitúcii Skupiny Svetovej banky bola založená v roku 1956.

Ciele upraviť

Jej cieľom je napomáhať súkromnému sektoru hlavne v rozvojových krajinách, rozvíjať miestne kapitálové trhy prílevom medzinárodného kapitálu, poskytovať poradenskú činnosť vládam pri reštrukturalizácii a privatizácii štátnych podnikov a zaškoliť odborníkov pre ekonomickú činnosť.

Potrebný kapitál IFC získava emisiou obligácii v členských krajinách. IFC poskytuje pôžičky na rozvojové projekty na obdobie 3 až 12 rokov s odkladom spratnosti do troch rokov, a to bez záruk príslušnej vlády.

Riadiace orgány IFC sú totožné s orgánmi Svetovej banky, ale IFC má aj nezávislý poradný bankový výbor, v ktorom sú zástupcovia ôsmich svetových bánk a obchodnú poradenskú radu, ktorú tvoria zástupcovia 39 významných svetových spoločností.

Členstvo upraviť

IFC má 182 členov.

Externé odkazy upraviť