Medziplanetárne magnetické pole

Medziplanetárne magnetické pole je magnetické pole v medziplanetárnom priestore. Jeho zdrojmi sú Slnko a planéty. Účinky medziplanetárneho magnetického poľa závisia od vzdialenosti a konštelácie týchto zdrojov a prejavujú sa zmenou pohybu nabitých častíc v medziplanetárnom priestore (magnetosféra).

Encyklopédia astronómie Tento článok alebo jeho časť obsahuje heslo z Encyklopédie astronómie s láskavým dovolením autorov a podporou SZA.