Megabit za sekundu (Mbps alebo Mbit/s) je jednotka rýchlosti prenosu dát (prenosovej, resp. bitovej rýchlosti). Je rovná 1 000 kilobitom za sekundu alebo 1 000 000 bitom za sekundu.

Bitové rýchlosti
Dekadické prefixy (SI)
Názov Symbol Násobok
kilobit za sekundu kbit/s 103
megabit za sekundu Mbit/s 106
gigabit za sekundu Gbit/s 109
terabit za sekundu Tbit/s 1012
Binárne prefixy
(IEC 60027-2)
kibibit za sekundu Kibit/s 210
mebibit za sekundu Mibit/s 220
gibibit za sekundu Gibit/s 230
tebibit za sekundu Tibit/s 240

V megabitoch za sekundu sa meria napríklad rýchlosť širokopásmových internetových pripojení, lokálnych sietí atď.

Nejednoznačnosť označovania

upraviť

Z historických príčin existuje nejednoznačnosť a chaos v používaní predpôn sústavy SI v informatike a príbuzných odboroch (najmä pri označovaní kapacity dátových nosičov, kde napr. kB môže znamenať 1000, ale aj 1024 bajtov). Pri označovaní prenosových rýchlostí predpony kilo- a mega- značia vždy dekadický násobok (pozri aj článok Binárny prefix).

Príklad - porovnanie prenosových rýchlostí digitálneho videa

upraviť

Vo mnohých aplikáciách digitálneho videa sa kvalita dátového toku meria v Mbit/s:

  • 32 kbit/s – videofónna kvalita (minimum nutné na rozpoznanie hovoriacej hlavy)
  • 2 Mbit/s – VHS kvalita
  • 8 Mbit/s – DVD kvalita
  • 55 Mbit/s – HDTV kvalita

Tieto hodnoty sú len veľmi orientačné, keďže skutočná kvalita závisí výrazne od použitého kodeku.


Prenosové rýchlosti
s desiatkovým základom bit per second << kilobit per second << megabit per second << gigabit per second << terabit per second
bit za sekundu << kilobit za sekundu << megabit za sekundu << gigabit za sekundu << terabit za sekundu
s dvojkovým základom bit per second << kibibit per second << mebibit per second << gibibit per second << tebibit per second
bit za sekundu << kibibit za sekundu << mebibit za sekundu << gibibit za sekundu << tebibit za sekundu