Menšie odľahlé ostrovy USA

Menšie odľahlé ostrovy USA je územie definované v ISO 3166-1, skladajúce sa z nasledujúcich ostrovných celkov pod správou USA:

  1. Bakerov ostrov (1,64 km², 8 m n. m., 1857, U. S. Fish and Wildlife Service)
  2. Howlandov ostrov (1,84 km², 6 m n. m., 1857, U. S. Fish and Wildlife Service)
  3. Jarvisov ostrov (4,5 km², 7 m n. m., 1857, U. S. Fish and Wildlife Service)
  4. Johnstonov atol (3 km², 5 m n. m., 1858, U. S. Fish and Wildlife Service)
  5. Kingmanov útes (1 km², 1 m n. m., 1922, U. S. Navy)
  6. Midwayské ostrovy (6,2 km², 13 m n. m., 1859, U. S. Fish and Wildlife Service)
  7. Ostrov Navassa (5 km², 77 m n. m., 1857, U. S. Fish and Wildlife Service, taktiež nárokovaný Haiti)
  8. Atol Palmyra (12 km², 2 m n. m., 1859, jediné začlenené, v súkromnom vlastníctve The Nature Conservancy, z hľadiska štátnej správy spadajúci pod Kanceláriu ostrovných záležitostí amerického ministerstva vnútra)
  9. Ostrov Wake (6,5 km², 6 m n. m., 1899, ostrov využíva americká armáda, z hľadiska štátnej správy spadá pod Kanceláriu ostrovných záležitostí amerického ministerstva vnútra; taktiež nárokovaný Marshallovými ostrovmi)
Vlajka Spojených štátov je používaná pre všetky Menšie odľahlé ostrovy USA
Mapa ukazuje polohu ostrovov v Tichom oceáne (zvýraznené na červeno)
Fotografia navasského majáku z roku 1999. V pozadí je ubytovňa pre správcu majáku.

Všetky ostrovy ležia v Tichom oceáne s výnimkou ostrova Navassa, ktorý leží v Karibskom mori. Ich celková plocha súše je 42 km², najvyšší bod je bezmenné miesto na Navasse (77 m n. m.). Žiadny z ostrovov okrem Midway nie je v súčasnosti trvale osídlený. Celkom 7 z 9 (skupín) ostrovov bolo anektovaných Američanmi v rokoch 18571859 kvôli guanu. Celkom 6 (skupín) ostrovov sú dnes prírodne rezervácie pod U. S. Fish and Wildlife Service (Správou rýb a divokej zveri Spojených štátov), 1 je neštátna prírodná rezervácia a 2 sú využívane armádou resp. námorníctvom. Všetky až na Palmyru majú status nezačleneného územia.

Tieto územia sú spoločne označovane dvojpísmenovou skratkou UM. Sú zoskupované zo štatistických dôvodov. Nemajú spoločnú kultúru ani politickú históriu. Jediným rysom spoločným naozaj všetkým uvedeným celkom je skutočnosť, že ide o prakticky neobývané ostrovy pod americkou zvrchovanosťou.

Zdroj upraviť