Menkar (Menkab, α Cet/α Ceti) je hviezda v súhvezdí Veľryba. Jej názov znamená „nos“. Je to červený obor v päťuholníkovej hlave Veľryby tvorenej okrem nej ešte aj hviezdami gama, ní, mí a lambda. Menkar je asi 100-krát svietivejší než Slnko. V jej blízkosti možno už triédrom uvidieť modrú hviezdu 93 Ceti s jasnosťou 5,6 magnitúd. S Menkarom však fyzicky nesúvisí, je to iba optická dvojhviezda. Jej modrý sprievodca je v skutočnosti od Slnka 6-krát ďalej. Ich uhlová vzdialenoť je okolo 16´. Za vínimočne dobrých pozorovacích podmienok sa dá modrá sprievodca vidieť aj voľným okom.

Napriek označeniu alfa Menkar nie je najjasnejšou hviezdou súhvezdia. Je ňou β, Deneb Kaitos, za predpokladu, že nie je v maxime premenná hviezda Mira.