Menový kurz alebo výmenný kurz (mien) alebo kurz je cena (kurz) menovej jednotky.

Najčastejšie sa myslí spotový bilaterálny nominálny menový kurz, teda cena jednej menovej jednotky vyjadrená (bez ďalších úprav) v druhej menovej jednotke pre obchod prebiehajúci (takmer) okamžite.

Na Slovensku sa do roka 2008 zvykli menové kurzy uvádzať v priamej kotácii (tzv. americkej[1]), od roku 2009 sa v súlade s kurzovým lístkom ECB zvykne používať nepriama kotácia (európska[1]).

Delenia

upraviť

Podľa počtu zohľadnených menových jednotiek:

Podľa toho, či sa upravuje o infláciu:

Podľa kurzového záznamu:

  • priama kotácia (=cenová kotácia, priamy kurzový záznam, cenový kurzový záznam; angl. direct quotation alebo price quotation) – pomer domácej meny k zahraničnej mene (používala ju napríklad NBS pre kurzy slovenskej koruny do 31.12.2008)
  • nepriama kotácia (=množstvová kotácia, nepriamy kurzový záznam, množstvový kurzový záznam; angl. indirect quotation alebo quantity quotation) – pomer zahraničnej meny k domácej mene (používa ju napríklad ECB pre kurzy eura)

Z časového hľadiska:

Podľa transakcie:

  • nákupný menový kurz (= kurz "peniaze"; angl. bid rate) –  menový kurz, za ktorý daný subjekt nakupuje
  • predajný menový kurz (= kurz "predaj", kurz "tovar"; angl. ask rate – menový kurz, za ktorý daný subjekt predáva)

Podľa devízovej operácia:

Podľa konkrétnej formy meny:

Podľa kurzového režimu:

Podľa oficiálnosti:

Referencie

upraviť
  1. a b Krugman, P. - Obstfeld, M - Melitz, J..: International Economics. Theory and Policy, 9th edition, Addison-Wesley, 2012, pp. 321

Pozri aj

upraviť