Meridiani Planum je planina nachádzajúca sa 2 stupne južne od rovníka Marsu (so stredom na 0,2°S 357,5°V) v najzápadnejšej časti Terra Meridiani. Nachádzajú sa tu vzácne výskyty sivého kryštalického hematitu. Na Zemi sa hematit najčastejšie formuje v horúcich prameňoch alebo v stojacich vodách, z toho dôvodu mnohí astronómovia veria, že hematit v Meridiani Planum môže byť dôkazom starodávnych horúcich prameňov alebo oblasťou, ktorá sa vyznačovala tekutou vodou. Hematit je súčasťou vrstvených usadených hornín hrubých približne 200 až 800 m. Ďalšie štruktúry v Meridiani Planum sú z vulkanického bazaltu alebo krátery.

Meridiani Planum

Pohľad Mars Exploration Rover
Opportunity, v diaľke je
viditeľný odhodený tepelný štít

OblasťSinus Meridiani
Poloha0.2° N,
357.5°E
Útvarnížina
Menopodľa nultého poludníka,
ktorým prechádza

Mars rover Opportunity upraviť

 
Ložiská hematitu v Meridiani Planum mapované z obežnej dráhy z Opportunity

V roku 2004 sa Meridiani Planum stala miestom pristátia druhej NASA misie Mars Exploration Rover, pomenovanej Opportunity. Tiež bola navrhnutá ako oblasť pristátia pre Mars Surveyor 2001 Lander, ktorá však bola zrušená po neúspechu misií Mars Climate Orbiter a Mars Polar Lander.

Výsledky z Opportunity naznačovali, že miesto pristátia bolo v minulosti počas dlhého časového obdobia impregnované tekutou vodou, s pravdepodobne vysokou slanosťou a kyslosťou. Črty oblasti zahŕňajú aj sedimenty, prítomnosť malých okrúhliakov, na ktorých je jasne viditeľné zhutňovanie a tiež dutiny vo vnútri kameňov, prítomnosť veľkého množstva síranu horečnatého a ďalších minerálov bohatých na síru vo forme síranov ako napríklad jarosit.

Krátery vo vnútri Meridiani Planum upraviť

 
Skalnatá oblasť v blízkosti kráteru Beagle

Pozri aj upraviť

Iné projekty upraviť

Externé odkazy upraviť