Merné skupenské teplo topenia

Hmotnostné skupenské teplo topenia je teplo, ktoré prijme 1 kilogram pevnej látky, ak sa pri teplote topenia celá premení na kvapalinu o tej istej teplote.

Označovanie upraviť

  • Značka: lt
  • Základná fyzikálna jednotka: joule na kilogram, skratka J/kg
  • Ďalšie jednotky: kilojoule na kilogram, 1 kJ/kg = 1 000 J/kg

Výpočet upraviť

Hmotnostné skupenské teplo topenia sa určí ako podiel skupenského tepla topenia   a hmotnosti   látky.

 

Príklady hodnôt upraviť

Látka Hmotnostné skupenské teplo topenia [J/kg]
ľad 334 000
železo 289 000
hliník 399 000
zlato 64 000
ortuť 11 800
Etanol 108 000

Pozri aj upraviť