Mestská hromadná doprava v Nitre

Mestská hromadná doprava v Nitre je sieť mestskej hromadnej dopravy v meste Nitra a v jej blízkom okolí. Prevádzkuje ju spoločnosť Transdev Nitra s.r.o. na základe zmluvy s mestom Nitra na 28 normálnych denných linkách a jednej sezónnej linke (C35). Nočné linky spoločnosť neprevádzkuje. Mestská hromadná doprava pokrýva mestské časti Čermáň, Diely, Dolné Krškany, Dražovce, Horné Krškany, Chrenová, Janíkovce, Klokočina, Kynek, Mlynárce, Párovské Háje, Staré Mesto a Zobor a okolité obce Branč, Ivanka pri Nitre, Lužianky, Nitrianske Hrnčiarovce, Štitáre.

Irisbus Crossway LE v Nitre
Solaris Urbino 12 a Karosa B732 špeciálne upravená pre potreby cyklobusu

Linky MHD upraviť

Linky v bežnej premávke upraviť

 • 1 (Železničná stanica Nitra / CENTRUM, Mlyny (začiatočná zast. 4 a 5 h.) - Predmostie - Amfiteáter - Urbancova - Nemocnica Zobor a späť)
 • 2 (Priemyselný park I - Priemyselný park V / Šindolka, Dolnohorská - Amfiteáter - Nábrežie mládeže - CENTRUM, Mlyny - Rázc. Žel. stanica - Dolnočermánska - Golianova - Kmeťova a späť, naspäť cez Šindolku do Priemys. park I cez pracovné dni 9, 10, 11, 12 h.)
 • 4 (Dražovce - Priemyselný park I - Priemyselný park V / Priemyselný park, nadjazd / Amfiteáter / Predmostie / Nábrežie mládeže - CENTRUM, Mlyny (OD Tesco a konečná) / CENTRUM, Mlyny (tržnica) - Rázc. Žel. stanica - Dolnočermánska - Golianova - Kmeťova a späť)
 • 6 (Gorazdova - Chrenovská, MAX - Predmostie - CENTRUM, Mlyny / Žel. zastávka Mlynárce - Polikl. Klokočina - Golianova - Edisonova a späť, naspäť obsluh. zast. Štúrova smer CENTRUM, Mlyny)
 • 7 (Považská / Kmeťova - Polikl. Klokočina - Štúrova (VBC) - Párovská - CENTRUM, Mlyny - Kalvária a späť, naspäť obsluh. zast. Hollého ( jednosmer. zast.) smer Kavcova)
 • 8 (Lužianky, Vinárska - Metro / Cintorín Mlynárce - Žel. zastávka Mlynárce / Rybárska (začiatočná zast. o 4 a 5 h.) - Braneckého - Štúrova - CENTRUM, Mlyny - Výstavisko - Polikl. Chrenová - Gorazdova a späť, neobsluh. zast. Braneckého smer Štúrova do Lužianok, po zast. Cintorín Mlynárce 6 h., zo zast. Cintorín Mlynárce 6 a 17 h. + linka 8 nepremáva cez sob., ne. a sv.)
 • 9 (Kmeťova - Polikl. Klokočina / Štúrova (začiatočná zast. 4 a 5 h.) - CENTRUM, Mlyny - Predmostie - Amfiteáter - Úzka - Nemocnica Zobor a späť, zo zast. Nemocnica Zobor o 22 h. obsluh. zast. Štúrova, HM Tesco a Rybárska, obsluh. zast. Hollého (jednosmer. zast.) smer Kavcova, cez so., ne., sv. zo zast. Nemocnica Zobor 5 a 17 h. len po zast. Mikovíniho a zo zast. Mikovíniho pokračuje ako linka 22 po zast. Rybárska)
 • 10 (Lanovka - Panská dolina - Predmostie - CENTRUM, Mlyny (OD Tesco a konečná) / CENTRUM, Mlyny (tržnica) Rázc. Žel. stanica - Hattalova - Kmeťova a späť, o 4 h. zo zast. CENTRUM, Mlyny na Lanovku a zo zast. Kmeťova po zast. Pod Zoborom cez pracovné dni)
 • 11 (Párovské Háje - Jarocká - Polikl. Klokočina - Štúrova - CENTRUM, Mlyny a späť)
 • 12 (Gorazdova – Atletický štadión / CENTRUM, Mlyny ( začiatočná zast. o 4 h.) - Rázc. Žel. stanica - Kasárne Krškany - ZŠ Krškany (→Záborského) / ZŠ Krškany ( → Na Priehon) - Na Priehon - Nitrianske strojárne - Idea / Ivanka pri Nitre, Luk / Branč, žel. stanica. Zo zast. Branč resp. Idea cez pracovné dni resp. zo zast. Ivanka cez voľné dni obsluh. zast. Štúrova, HM Tesco a Rybárska)
 • 13 (Kmeťova – Žilinská - HM Tesco - Braneckého - Štúrova - CENTRUM, Mlyny - Atletický štadión / Vašinova - Levická - Vinohrady Chrenová a späť. Zo zast. Vinohrady Chrenová neobsluhuje zast. Braneckého a Žilinská ale obsluh. zast. Partizánska a Popradská
 • 14 (Gorazdova – Polikl. Chrenová - Výstavisko / CENTRUM, Mlyny (začiatočná zast. 19 h cez pracovné dni) - Rázc. Žel. stanica - Kasárne Krškany - ZŠ Krškany - Na Priehon - Nitr. strojárne / Idea a späť. Cez pracovné dni ide zo zast. Žel. stanica Nitra len 18 a 21 h, ale cez voľné dni každú hodinu okrem 4, 5 h. zo zast. Žel. stanica Nitra)
 • 15 (CENTRUM, Mlyny - Rázc. Žel. stanica - Cabajská / Nový cintorín - Jakuba Haška / SEC a späť. Zo zast. SEC resp. Jakuba Haška cez pracovné dni 7, 8 h. ide len po zast. Žel. stanica Nitra)
 • 16 (Gorazdova – Priemyselný park 1)
 • 17 (Kmeťova – Priemyselný park 1)
 • 18 (Kynek – Žel. st. Nitra)
 • 19 (Janíkovce – Žel. st. Nitra)
 • 21 (Lužianky, žel. st. – Žel. st. Nitra)
 • 22 (Idea – Rybárska – (Partizánska))
 • 23 (Idea – Priemyselný park I – (Strategický park IV))
 • 24 (Kmeťova – Žel. st. Nitra)
 • 25 (Nemocnica Zobor – Špitálska)
 • 26 (Metodova – J. Haška – (SEC))
 • 27 (Štitáre – Žel. st. Nitra)
 • 30 (Považská – Gorazdova)
 • 32 (Viničky – Gorazdova)
 • 33 (Viničky – Žel. st. Nitra)
 • 99 (Žel. st. Nitra – Štúrova)
 • 99 (Žel. st. Nitra-Šindolka ,Dolnohorská)

Sezónne linky upraviť

C35 (Kmeťova – Polikl. Klokočina - Štúrova - Párovská - Mestský park / Pod Zoborom - Amfiteáter - Úzka - Nemocnica Zobor a späť, naspäť obsluh. zast. Hollého smer Kavcova) (zrušená lebo nový dopravca Transdev) 35 (Kmeťova - Polikl. Klokočina - Štúrova - CENTRUM, Mlyny - Predmostie - Mestský park a späť, naspäť obsluh. zast. Hollého smer Kavcova)

Dejiny upraviť

Počiatky mestskej hromadnej dopravy siahajú do roku 1866, kedy bola V Nitre zriadená prvá verejná omnibusová linka. Premávala zo Starého mesta na železničnú stanicu. Trasa sa v roku 1878 predĺžila na Zobor. Omnibusy dojazdili roku 1925 následkom zriadenia prvých autobusových liniek, ktoré boli omnoho komfortnejšie. Prvá linka premávala medzi železničnou stanicou a Zoborom a druhá z Kalvárie do Pároviec, od roku 1927 začali nové linky premávať aj do obcí v blízkom okolí Nitry. V roku 1948 došlo k likvidácii súkromných dopravcov a vzniku Dopravných závodov mesta Nitry. Prvé roky existencie poznačil nedostatok nových autobusov a havarijný stav tých opotrebovaných. V roku 1950 dosiahol počet denne prepravených ľudí hranicu 5000 osôb na týchto piatich linkách:

V 50-tych rokoch sa začali stavať sídliská z čoho sa vytvorili nároky na prepravu. Cestujúci si museli vystačiť s autobusmi typu Škoda 706 RO a Škoda 706 RTO. Od roku 1968 premávali prvé kĺbové autobusy typu Karosa ŠM 16,5 a od 1974 sa začala éra Ikarusov 280 z Maďarska. Do roku 1976 platila v Nitre trojpásmová tarifa:

V rokoch 1987 – 1990 prebiehali prípravné práce na výstavbu trolejbusových tratí. Po revolučných rokoch sa však príprava zastavila ako z finančných, tak aj stavebných dôvodov. Zbúraných by muselo byť veľa rodinných domov na Novozámockej ul. a na križovatke ulíc Štúrova, Štefánikova a Andreja Hlinku sa mali vybudovať podchody. Výstavba mala prebiehať v dvoch etapách:

Prelomový bol rok 2002, kedy sa zmenil systém tarifného vybavenia. Zaviedli sa čipové karty, zrušili sa predplatné cestovné lístky a automaty na zastávkach. Predaj lístkov je možný už len u vodiča. V druhej polovici roku sa taktiež zakúpil aj prvý nízkopodlažný autobus určený pre linku 28 prednostne pre telesne postihnutých. Ďalšie dva roky pribudlo taktiež 9 nových autobusov značiek Mercedes-Benz a SOR.

Transformáciou prešiel aj dopravný podnik ako taký.

Pokroky v MHD od roku 2007 upraviť

 • Deň bez áut – V rokoch 20072012 sa mesto Nitra každoročne zapájalo do Európskeho týždňa mobility, ktorý vrcholí vždy 22. septembra Dňom bez áut. Pre cestujúcich a širokú verejnosť to znamenalo celodennú bezplatnú neobmedzenú prepravu prostriedkami MHD a od roku 2011 aj atrakcie ako jazdu historickými vozidlami.
 • Buspruh – Od októbra 2008Nitra ako jedna z mála miest na Slovensku samostatný jazdný pruh pre autobusy. Nachádza sa na Hviezdoslavovej triede medzi zastávkami Mikovíniho a Poliklinika Klokočina a slúži na urýchlenie verejnej dopravy v čase dopravnej špičky.
 • Garancia bezbariérovosti spojov – Od roku 2022 je každý spoj bezbariérový.
 • Akustické hlásenie zastávok – Od 16. decembra 2009 sú vo všetkých vozidlách MHD inštalované hlásiče, ktoré plne spolupracujú s palubnými počítačmi a vnútornými elektronickými transparentmi. Zároveň slúžia vodičovi na informovanie cestujúcich o ďalších okolnostiach týkajúcich sa prepravy. Za normálnych okolností sa v autobusoch ozývajú "XXX" a "Nasledujúca zastávka: XXX".
 • Zrušenie niektorých platieb – Preprava batožiny, kočíka či psa je už bezplatná. Po novom je zadarmo aj prestup do 40 minút pri použití čipovej karty.
 • Sprehľadnenie siete zastávok – Na prelome rokov 2009/2010 sa uskutočnila výrazná reforma MHD. Súvisela so spustením akustického hlásenia zastávok a najčastejšie išlo o aktualizovanie názvov zastávok pochádzajúcich od zaniknutých organizácií či iných zrušených objektov alebo o zlučovanie názvov jednotlivých zastávok v dopravných uzloch.
 • Cyklobus – Od roku 2011 premáva v období jar-jeseň cyklobus označený ako linka C35, ktorý spája najväčšie sídlisko Klokočina a Staré mesto s lokalitami ktoré vyhľadávajú cyklisti príp. korčuliari (park Sihoť, a MČ Dražovce). Na tejto linke premáva Sor nb 12 s držiakom na bicykle.
 • Optimalizácia výkonov – V priebehu apríla 2012 boli do v MHD vykonané podstatné zmeny na zvýšenie kvality cestovania a zároveň zníženie nákladov na prevádzku. V bežnom živote sa to odzrkadlilo vo zvýšení cestovnom a úprave grafikonov (zrušenie 3 liniek a zavedenie 1).
 • Zavedenie špeciálnej linky 35 – V Nitre začal od 18.6.2012 premávať bezbariérový dvojopodlažný autobus slovenskej výroby Troliga Sirius na špeciálnej letnej linke 35 premávajúcej medzi železničnou stanicou, starým mestom, Chrenovou a mestským parkom. Tento jazdil dve letné sezóny.
 • Zastavovanie na znamenie – Od 16. februára 2013 sa v celej sieti MHD zaviedlo zastavovanie na všetkých zastávok na znamenie.
 • Sprehľadnenie sezónnej dopravy – V roku 2013 sa sezónna doprava rozdelila na linky 35 a C35. Linka 35 premávala pondelok-piatok a jej trasa bola od železničnej stanice cez centrum a Chrenovú do mestského parku. Od roku 2022 linka C35 premenovala na 35 a pôvodná linka 35 bola zrušená ,terajšia linka 35 premáva len cez leto a výkend Klokočina-Centrum-Chrenová-Park a späť.
 • Elektronické tabule – K 25. júnu 2013 majú všetky autobusy prevádzkované v nitrianskej MHD elektronické tabule.
 • Infolinka – Od júna 2015 je cestujúcim k dispozícii zákaznícka infolinka. Jej prevádzka je každý deň 8:00 – 20:00 a poskytuje informácie o celej MHD, prímestskej autobusovej doprave a diaľkovej doprave, ktorú vykonáva doprava ARRIVA NITRA a.s.
 • Sprehľadnenie a rozšírenie tarify - K 1. júlu 2016 sa zaviedli SMS lístky a od roku 2022 sa dajú lístky kúpiť prostredníctvom aplikácie BUS Nitra, všetky cestovné lístky kupované u vodiča sa stali prestupnými a zjednotila sa výška poskytovaných zliav na 40% a 80%.

Tarifné podmienky upraviť

Sú šesť možnosti, ako zaplatiť cestovné poplatky – kúpou jednorazového cestovného lístka u vodiča, kúpou jednorazového cestovného lístka cez mobilnú aplikáciu, označenie si čipovej karty k snímaču, označenie si platobnej karty k snímaču, kúpou predplatného cestovného lístka (u vodiča pri krátkodobých predplatných cestovných lístkov alebo na obchodných miestach pri dlhodobých predplatných cestovných lístkov) alebo kúpou SMS lístka. Tarifné podmienky sú v celej mestskej doprave rovnaké.

Vozidlový park upraviť

Dopravca vlastní 6 rôznych druhov autobusov, ktorých je spolu 82. Stav vozového parku k 1.1.2022:

Externé odkazy upraviť