Mestská hromadná doprava v Trnave

Mestská hromadná doprava v Trnave je sieť liniek mestskej hromadnej dopravy v Trnave. Služby MHD sú poskytované na 10 štandardných autobusových linkách a 3 školských linkách. Liniek je celkovo 13 s číslovaním od 1 po 6, od 12 po 14, 16 a školské autobusové linky, ktoré premávajú dvakrát do dňa, s číslovaním od 21 po 23.[1] Premávka funguje každý deň približne od 4:30 do 23:00. V nočných hodinách od 23:00 do 4:30 MHD nepremáva. Okrem mesta Trnavy MHD obsluhuje tiež obec Biely Kostol[2].

Organizácia dopravyUpraviť

Mestská autobusová doprava v Trnave je zabezpečená na základe zmluvy č. 1380/2017 medzi dopravcom ARRIVA Trnava, a.s. a Mestom Trnava. Pôvodná platnosť zmluvy do 31. decembra 2019 bola dodatkom č. 2 predĺžená do 30. júna 2020. Zmluva obsahuje základný rámec pre prevádzkovanie mestskej autobusovej dopravy, spôsob vykazovania výkonov, nákladov a pod. a náhrady preukázateľnej straty. Predpokladaný rozsah výkonov je 1 037 904 tarifných kilometrov ročne. Zmluva definuje aj povinnosť mať k dispozícii najmenej 34 autobusov a 60 vodičov. Najmenej 15 autobusov musí byť bezbariérových a najviac 25 % dvojdverových (inak tvojdverové). Taktiež zmluva požaduje od dopravcu posielanie informácií o predaných cestovných lístkoch v mesačných intervaloch.[2]

Zachádzanie mestskej autobusovej dopravy Trnava do obce Biely Kostol je riešené na základe zmluvy č. 05/2018 medzi dopravcom ARRIVA Trnava, a.s. a obcou Biely Kostol. Platnosť tejto zmluvy bola do 31. decembra 2019 a nebola dodatkovaná. Predpokladaný rozsah výkonov je 6 900 tarifných km ročne.[2]

VozidláUpraviť

Typ vozidla Roky dodávok Počet vozidiel
SOR NB 12 City 2021 17
Irisbus Citelis 10.5M CNG 2011 5
Irisbus Citelis 12M CNG 2011 14
SOR BN 12 20062008 12
SOR CN 12 2008 2
Spolu: 50

Do apríla 2011 premávali v Trnavskej MHD aj autobusy Karosa B731, Karosa B732 a Karosa B741, ktoré boli 14. apríla 2011 nahradené novými autobusmi Irisbus Citelis.

LinkyUpraviť

Základný prehľad autobusových liniekUpraviť

Linka[1] Začiatok Koniec Pásmo Poznámky
1
Linčianska (Strojárenská - SACHS) Kopánka - Nám. SUT (Letisko, Veľký Dvor) Zóna I
2
Linčianska Kamenný Mlyn Zóna I
3
G. Dusíka Kopánka - Nám. SUT (Špačinská - Nám. SUT) Zóna I
4
Linčianska (Strojárenská - SACHS) Kopánka - Nám. SUT (Špačinská - Nám. SUT) Zóna I
5
Linčianska (Strojárenská - BOGE) J. Bottu - park J. Kráľa Zóna I
6
Sibírska J. Bottu - park J. Kráľa Zóna I
12
Linčianska Kopánka - Nám. SUT Zóna I
13
Biely Kostol - Rybná (Kamenný mlyn) TESCO Zóna I + Zóna II
14
Modranka Viktoríniho nám. Zóna I
16
Nemečanka Nová - OC OBI Zóna I
21
Modranka Sibírska Zóna I
22
Linčianska Vozovka Zóna I
23
Sibírska Vozovka Zóna I

Trasovanie školských autobusových liniekUpraviť

 
Schéma školských liniek 21, 22 a 23 mestskej autobusovej dopravy v Trnave. Každý autobus premáva raz v dopoludňajších hodinách a raz v popoludňajších.

Školské autobusové linky 21, 22 a 23 premávajú raz v dopoludňajších hodinách smerom, akým je to popísane v tabuľke. Linka 21 vyráža z Modranky o 7:05, linka 22 z Linčianskej o 7:00 a linka 23 zo Sibírskej taktiež o 7:00. Linky premávajú ešte naspäť a to raz v popoludňajších hodinách a to nasledovne: linka 21 zo Sibírskej o 14:10, linka 22 z Vozovky o 13:25 a linka 23 z Vozovky o 13:30. Na trase linky 21 sa nachádza 18 zastávok, na trase linky 22 23 zastávok a na trase linky 23 21 zastávok.

Linka 21 Linka 22 Linka 23
Modranka Linčianska Sibírska
Modranka - Pošta Linčianska I. Kopánka - Nám. SUT,
Modranka - Jednota Zelenečská I. Špačinská - Obch. akadémia
Nitrianska cesta - SAD a.s. Dohnányho Špačinská cesta
Tamaškovičova Hospodárska Šrobárova
Dohnányho Študentská - Orion Terézie Vansovej - cintorín
Hospodárska Študentská - ZŠ Botanická - Jednota
Študentská - Orion Terézie Vansovej - cintorín Botanická
Študentská - ZŠ Zelený kríček J. G. Tajovského
J. Bottu Špačinská cesta B. Smetanu
Botanická Špačinská - Obch. akadémia J. Bottu - park J. Kráľa
Botanická - Jednota Špačinská - Nám. SUT J. Bottu
Terézie Vansovej - cintorín Sibírska Študentská - ZŠ
Zelený kríček Olympijská Študentská - Orion
Špačinská cesta Veterná Hospodárska
Špačinská - Obch. akadémia Družba Železničná stanica
Špačinská - Nám. SUT V. Clementisa - Poliklinika Kollárova
Sibírska V. Clementisa Sladovnícka
Spartakovská Bernolákova - Kriváň
Sladovnícka Bernolákova
Bernolákova - Kriváň Vozovka
Bernolákova
Vozovka

Preferencia verejnej osobnej dopravyUpraviť

Na území Trnavy nie je verejná osobná doprava nijako preferovaná. Na ulici Zelený kríčok sa síce nachádza podľa dopravného značenia vyhradený autobusový pruh, reálne však ide skôr o špecifické vyznačenie dlhšej autobusovej zastávky. V Trnave nie je prítomná žiadna špeciálna infraštruktúra pre autobusovú dopravu – nie sú prítomné vyhradené autobusové pruhy (okrem krátkeho pri zastávke Zelený kríčok) ani prioritné riadenie križovatiek s cestnou svetelnou signalizáciou.[2]

Zastávky MHDUpraviť

Celkový počet označníkov zastávok MHD je 84, z toho je 30 „nového“ typu a 54 staršieho typu. Na zastávkach s prístreškom informácie z označníku supluje informačná plocha v prístrešku, na týchto zastávkach nie je označník umiestnený. Strategický dokument Plán udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia v časti Zber dát[2] konštatuje: "Okrem zastávok, ktoré prešli v nedávnom období rekonštrukciou, je možné označiť ich technický stav za nevyhovujúci."

TarifyUpraviť

Cestovné lístky sa kupujú priamo u vodiča, ďalej sa už neoznačujú a sú určené na všetky linky okrem linky 13 (Biely Kostol) lístok platí na 50 minút od zakúpenia. Cestujúci sú si povinní pri cestovaní do oblastí Zóny II (Biely Kostol zakúpiť lístok pre túto tarifnú zónu. Platiť je možno v hotovosti, alebo bezkontaktnou čipovou kartou na báze kreditu.

ZľavyUpraviť

So zľavou sa môžu prepravovať:

  • deti po dovŕšení 6. roku veku do dovŕšenia 15. roku veku
  • ďalšie dieťa do dovŕšenia 6. roku veku v sprievode toho istého cestujúceho
  • žiaci a študenti do 26. roku veku (so žiackym preukazom, alebo dopravnou kartou)

Bezplatne sa môžu prepravovať:

  • deti do dovŕšenia 6. roku veku v sprievode cestujúceho
  • sprievodca alebo vodiaci pes, invalidný vozík alebo kočík ťažko zdravotne postihnutej osoby, ktorá je držiteľom preukazu ŤZP-S
  • poslanci NR SR a sudcovia Ústavného súdu SR[3]

ReferencieUpraviť

  1. a b http://imhd.zoznam.sk/tt/trasy-liniek.html
  2. a b c d e Plán udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia - Zber dát [online]. Trnava: [cit. 2020-03-01]. Dostupné online.
  3. Tarifné podmienky MHD v Trnave

Externé odkazyUpraviť