Metadáta alebo metaúdaje sú štrukturované dáta nesúce informácie o primárnych dátach[1] alebo zjednodušene dáta, ktoré poskytujú informáciu o iných dátach.[2] Slovo metadáta pochádza z gréckeho meta = medzi, za + latinského data = to, čo je dané.

Katalogizačný lístok – metadáta o knihe v knižnici
Metadáta z webovej stránky
Metadáta z MP3 súboru

Príklady upraviť

Tradičným príkladom metadát je katalogizačný lístok v knižnici, obsahujúci dáta o pôvode a umiestnení knihy: sú to údaje o údajoch v knihe, uložené na katalogizačnom lístku. Tieto metadáta môžu slúžiť napríklad na ľahké vyhľadanie kníh.

Metadáta môžu obsahovať ako informácie o samotných dátach, napríklad počet strán knihy alebo rozmery obrázku, tak aj informácie o kontexte, napríklad autora, dátum obstarania, prístupové práva alebo druh komprimačnej metódy.

V princípe nezáleží na tom či sú metadáta oddelená od dát, ako v prípade katalogizačných lístkov, spojené s dátami (v jednom súbore) alebo na oddelenom a určenom mieste, ako napr. ID3 tagy alebo premiešaná s dátami, ako sú HTML alebo XML tagy (tag = značka).

Metadáta sú často štruktúrované pomocou tagov (značiek) a niekedy je štruktúra hierarchická. Štruktúra metadát (a formát) je v mnohých oblastiach a aplikáciách dohodnutý až štandardizovaný.

Pre iného užívateľa môžu byť metadáta, dáta, s ktorými pracuje. Napríklad pre správcov siete môžu byť metadáta v logoch o spojeniach vlastné dáta, ktorá analyzuje.

Použitie upraviť

Na webe sú metadáta užitočné na vyhľadávanie vo veľkom množstve dostupných informácií popísaných napr. formátom RDF. Príkladom sú informácie v záhlaviach HTML dokumentov.

Hudobné súbory obsahujú v metadatách informáciu o názve skladby, autora skladby a pod. Napríklad vo formáte MP3 sa metadáta ukladajú do tzv. ID3 tagov.

Digitálne fotografie obvykle obsahujú metadáta vo formáte Exif. Sú tu uložené informácie napr. o clone, ohniskovej vzdialenosti, dátume vytvorenia snímky a pod.

Referencie upraviť

  1. metadata. In: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy [online]. Praha: Národní knihovna ČR, [cit. 2020-12-09]. Dostupné online.
  2. metadata. In: Merriam-Webster Dictionary [online]. Merriam-Webster, [cit. 2020-12-09]. Dostupné online.

Pozri aj upraviť

Iné projekty upraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Metadáta