Metalurgia

Disambig.svg O priemyselnom odvetví aplikujúcom poznatky metalurgie pozri hutníctvo.

Metalurgia je náuka o získavaní kovovrúd, výrobe kovov a zliatin a spracovaní kovov a zliatin na polotovary a hutnícke výrobky.