Metamagnetizmus je fyzické skupenstvo charakterizované veľkým nárastom magnetizácie na úzkom rozsahu aplikovaného magnetického poľa. Táto vlastnosť v skutočnosti opisuje niekoľko zvláštnych stavov magnetizácie. Neskôr sa predpokladalo, že podobný jav sa môže objaviť v paramagnetoch na hranici feromagnetizmu, ako výsledok prudkej výmeny Fermovho povrchu. Závislý od materiálu a experimentálnych podmienok, metamagnetizmus môže byť združený s prvého radu fázy prechodu, súvislou fázou prechodu v mŕtvom bode (obyčajnom alebo kvantovom), alebo prekrížením mŕtveho bodu nezahrňuje celú fázu prechodu.

Odporúčané články

upraviť