Metasomatóza (geológia)

Metasomatóza (iné názvy: zatláčanie, substitúcia, nahrádzanie, alterácia) je premena hornín, pri ktorej dochádza k výrazným chemickým zmenám pôvodnej horniny (protolitu), najčastejšie pôsobením hydrotermálnych roztokov a/alebo plynnej fázy (v tomto prípade býva označovaná ako hydrotermálna metamorfóza[1]). Má prevažne retrográdny charakter, zdroje látok sú často celkom neznáme, predpokladá sa však ich endogénny pôvod[2].

Skarn vo výbruse v polarizačnom mikroskope.

Možno rozoznať viacero typov metasomatózy, v magmatických horninách to je napríklad feldšpatitizácia, greizenizácia, serpentinizácia a iné, v usadených horninách môže dochádzať k silicifikácii a dolomitizácii. Niekedy tiež dochádza k zatláčaniu rôznych typov hornín rudnými minerálmi[3]. Výsledkom metasomatózy sú metasomatity.

Mechanizmus upraviť

K metasomatóze môže dochádzať pri rôznych teplotách a tlakoch. Najintenzívnejšia je pneumatolitická a hydrotermálna metasomatóza, ktorá môže viesť k rozsiahlej premene ľahko rozpustných (zatlačitelných) hornín ako sú vápence a dolomity.[3] Samotný mechanizmus zahŕňa proces rozpúšťania, transportu a vyzrážania z migrujúcich fluíd[2].

Typy metasomatitov upraviť

Referencie upraviť

  1. Glossary: Hydrothermal Metamorphism, Imperial College Rock Library [online]. Imerial College, [cit. 2015-10-23]. Dostupné online. (po anglicky)
  2. a b Putiš, M., 2004; Petrografia metamorfovaných hornín. Univerzita Komenského, Bratislava, 132 s.
  3. a b Petránek, J. On-line geologická encyklopedie [online]. geology.cz, 2007, [cit. 2015-10-21]. Dostupné online.