Metaxasova línia bol systém opevnení vybudovaných na severe Grécka v 2. svetovej vojne proti Nemcom. Pomenovaná je podľa J. Metaxasa.