Metionín

chemická zlúčenina
Methionin - Methionine.svg

Metionín je aminokyselina, ktorá je nevyhnutnou súčasťou bielkovín v živých organizmoch. Organizmus človeka ju ale nevie syntetizovať, preto je odkázaný na jej prísun potravou. Je zdrojom síry, preto zabraňuje problémom s pokožkou a jej derivátmi. Podporuje rast vlasov. Tým, že zvyšuje produkciu lecitínu v pečeni, pomáha znižovať hladinu cholesterolu. Zároveň znižuje obsah tuku v obličkách a pečeni. Reguluje tvorbu amoniaku, zabraňuje dráždeniu močového mechúra tým, že znižuje množstvo amoniaku v moči. Je prirodzená chelatačná látka pre ťažké kovy.

Nedostatok metionínu je najmä v strukovinách vrátane sóje, naopak bohato sa nachádza v slnečnicových jadrách.

V mediátorovej ribonukleovej kyseline kóduje metiónín sekvencia AUG, ktorá je zároveň iniciačným kodónom translácie. To znamená, že syntéza nového peptidového reťazca vždy začína metionínom. Nie každá funkčná bielkovina má však na začiatku metionín, pretože počas posttranslačných úprav býva niekedy odštiepený. Metionín môže byť pri translácii zaradený aj do vnútra peptidového reťazca, pokiaľ sa sekvencia AUG nachádza medzi inými kodónmi.

U prokaryotov sa začína translácia formylovaným metionínom - N-formylmetionín.