Metonymia

prenesenie významu zo slova východzieho na cieľové na základe vecnej alebo logickej súvislosti

Metonymia je druh trópu. Je to prenesenie významu zo slova východzieho na cieľové na základe vecnej, logickej alebo vnútornej súvislosti. Synekdocha je druh metonymie.

PríkladUpraviť

  • zámena príčiny a účinku
je to písané jeho rukou = písmo; jej jazyk nie je práve najvyberanejší
  • zámena obsahu za vec
vypiť pohár mlieka, čítať Kukučína
  • zámena veci (inštitúcie) za miesto jej pôvodu
Hrad reagoval okamžite (= prezident)
  • zámena vlastníctva výrobku za majiteľa, autora
ukradli nového Forda
  • zámena deja za pôvodcu
jedlo nedorazilo načas