Metropolitan Line

linka Londýnskeho metra

Metropolitan Line je jednou z liniek londýnskeho metra a na mapách je vyznačená fialovou farbou. Metropolitan Line bola prvou podzemnou železnicou na svete vôbec – otvorili ju 10. januára 1863. V súčasnosti však pôvodný úsek medzi stanicami Farringdon a Paddington obsluhujú Hammersmith & City a Circle Line.

Metropolitan Line
Farba na mape Fialová
Rok otvorenia linky 1863
Typ linky Podpovrchová
Vlakové súpravy A
Počet staníc 34
Dĺžka (v km) 66,7 km
Depá Neasden
Počet cestujúcich 53 697 000 (per annum)
Linky Londýnskeho metra
  Bakerloo
  Central
  Circle
  District
  Hammersmith & City
  Jubilee
  Metropolitan
  Northern
  Piccadilly
  Victoria
  Waterloo & City
Ostatné linky
  DLR
  Tramlink
  Overground
Transport for London
Mapa Metropolitan Line.
Erb Metropolitan line

Metropolitan Line vedie od svojej konečnej stanice Aldgate v City of London až na západ do Amershamu, s vetvami do Uxbridge, Watfordu a Cheshamu. Úsek od Aldgate po Finchley Road je vedený pod zemou, ďalej na sever je linka vedená po povrchu. Z 34 staníc sa len 9 nachádza pod zemou. Je to deviata najvyužívanejšia linka v sieti londýnskeho metra a v závislosti od jej dĺžky je to dnes najmenej využívaná linka.

Štvorkoľajné usporiadanie trate medzi stanicami Wembley Park a Moor Park umožňuje premávku expresných spojov do vzdialenejších predmestí. Niektoré vlaky končia v stanici Baker Street, zatiaľčo iné pokračujú až do Aldgate.

Vlaky Metropolitan Line premávajú najrýchlejšie v sieti - do prelomu tisícročia premávali expresné spoje na sever od stanice Harrow-on-the-Hill až rýchlosťou 112 km/h (70 m/h). Dnes sú však súpravy obmedzené na rýchlosť "len" 80 km/h, čo však rýchlostné prvenstvo tejto linke nevzalo.

Pôvod Metropolitan Line súvisí so založením North Metropolitan Railway (pôvodný názov Metropolitan Railway) v roku 1853, ktorá bola spolu s Metropolitan District Railway splnomocnená k vytvoreniu železničného okruhu v centre Londýna (dnešná Circle Line). Prvý úsek bol otvorený medzi stanicami Paddington a Farringdon v januári 1863 - staval sa od februára roku 1860 metódou "odkryť - zakryť" a táto stavba spôsobila v tejto oblasti Londýna obrovské dopravné problémy, k čomu sa ešte pridalo prasknutie potrubí podzemného kanálu Fleet, ktorý zaplavil stavenisko tunelov.

Do 30. rokov 2O. storočia bola linka postupne predlžovaná až do jej úplného konca, trať bola postupne od roku 1905 elektrifikovaná. V roku 1933 bola Metropolitan Railway prevzatá spoločnosťou London Passenger Transport Board a od tohto roku bola linka úspešne racionalizovaná. Úsek na severozápad od Aylesbury zavreli v roku 1936 a v tom istom roku predĺžili linku zo stanice Whitechapel do Barkingu v trase District Line. V roku 1939 prevzala vetvu do Stanmore Bakerloo Line (a neskôr od nej Jubilee Line). V roku 1948 bola znárodnená podobne ako ostatné linky metra.

Súpravy s cestujúcimi poháňané parou premávali severne od Rickmansworthu do roku 1961, vlaky na údržbu až do roku 1972. Významná modernizácia tejto časti trasy sa udiala do roku 1960. Linka bola úplne elektrifikovaná po Amersham a Chesham, zatiaľčo severne od Amershamu bola obsluha zrušená spoločne so skončením premávky parných vlakov s cestujúcimi. Trať na sever od stanice Harrow-on-the-Hill bola zoštvorkoľajená do stanice Northwood Hills v roku 1961 a do stanice Moor Park (presnejšie až na Croxleyhall Junction - miesto, kde sa trať vetví do Watfordu a Rickmansworthu) v roku 1962. Pred týmto zastávkové a polo-expresné spoje z Aylesbury do Harrow-on-the-Hill zdieľali trať spolu s vlakmi bývalej spoločnosti Great Central.

Ďalšia nemenej významná zmena na linke sa udiala v roku 1988, keď sa z rozsiahleho systému Metropolitan Line oddelili dve "dcérske" linky - Hammersmith & City Line a East London Line, čo spôsobilo výrazné skrátenie linky do dnešnej trasy.

V roku 1998 trasu čiastočne sprivatizovali v tzv. PPP projekte (verejno-súkromné partnerstvo). Dnes je súčasťou spoločnosti Sub-Surface Railways, ktorú spolu s ostatnými 4 podpovrchovými linkami spravuje Metronet.

Metropolitan Line mala taktiež obrovský vplyv na iné systémy podzemných železníc - Parížske metro je nazvané podľa tejto linky (fran. Le chemin de fer métropolitan) - z čoho vznikol celosvetovo používaný termín "metro".

Vozový park

upraviť
 
Porovnanie typov súprav - tá naľavo premáva na podpovrchovej Metropolitan Line a tá napravo na hĺbenej Piccadilly Line.

V súčasnosti je v prevádzke model A60 z roku 1960, ktorého súpravy tiež do konca roku 2007 premávali na East London Line (táto linka obdrží nové súpravy ako súčasť London Overground). Po rekonštrukcii koncom 90. rokov súpravy obdržali štandardný náter londýnskeho metra - kombinácia bielej, modrej a červenej. Súpravy sú 4-vozňové, ale s výnimkou úseku Chalfont & Latimer - Chesham, kde kyvadlovo premáva 1 súprava, sú všetky vlaky zložené z dvoch 4-vozňových súprav = 8-vozňové súpravy. Na už spomínanej East London Line premávali 4-vozňové súpravy. Tento model je v súčasnosti najstarší v sieti a v roku 2009 by mal byť postupne nahradzovaný modelom S, ktorý bude premávať aj na ostatných podpovrchových linkách.

 
Nástupištia na stanici Liverpool Street, kde okrem Metropolitan Line zastavujú aj Circle a Hammersmith & City Line.

Hlavná vetva

upraviť
 
Na stanici Finchley Road zastavuje na vonkajších stranách nástupíšť Metropolitan Line, na vnútorných Jubilee Line.

Trasa Metropolitan Line sa oddeľuje pred stanicou Baker Street od Circle a Hammersmith & City Line a jej nástupištia sú v cca 45° uhle k nástupištiam týchto dvoch liniek.

 
Mnohými cenami ocenená stanica Preston Road.

Za stanicou Wembley Park sa ku stávajúcim dvom koľajam pridajú ešte ďalšie dve, ktoré slúžia na expresné a polo-expresné spoje, ktoré nezastavujú v staniciach Preston Road a Northwick Road a počas špičiek ani v samotnej stanici Wembley Park.

Za stanicou Harrow-on-the-Hill sa linka delí do dvoch vetiev - do Uxbridge a Amershamu.

Vetva Uxbridge

upraviť
 
Konečná stanica jednej z vetiev - Uxbridge.

Vetva Northwood

upraviť
 
Ďalšie skrášlenie stanice kvetinami - stanica Pinner.

Za stanicou Harrow-on-the-Hill 4 koľaje zostávajú a delia sa na dve "zástavkové", po ktorých premávajú zastávkové alebo polo-expresné spoje do Watfordu - tie zastavujú na nasledujúcich staniciach a dve "expresné", po ktorých premávajú expresné spoje do Amershamu a vlaky London to Aylesbury Line - tie zastavujú len v stanici Moor Park.

Za stanicou Moor Park sa linka delí do dvoch vetiev - do Amershamu a Watfordu.

Vetva Watford

upraviť
 
Ďaleko za Londýnom sa nachádza stanica Chesham.

Existuje spojka medzi stanicami Croxley a Rickmansworth, ktorú využíva niekoľko málo vlakov z Watfordu do Rickmansworthu.

Vetva Amersham

upraviť

V tejto stanici môžu vlaky pokračovať buď do Amershamu, alebo v špičkách chodia aj do Cheshamu, kam mimo špičky premáva kyvadlovo jedna súprava.

alebo

Aktuálna obsluha

upraviť
 
Informačná tabuľa na nástupišti stanice Moorgate, ktorá upozorňuje cestujúcich na nezastavovanie určitých vlakov na určitých staniciach (platí pre rok 2007).

Metropolitan Line je jediná linka londýnskeho metra, na ktorej premávajú expresné spoje - expresné zastavujú v staniciach Baker Street, Finchley Road, Wembley Park, Harrow-on-the-Hill, Moor Park a potom všetky stanice do Amershamu (Cheshamu) a polo-expresné idú ako expresné po Harrow-on-the-Hill a odtiaľ všetky stanice do Watfordu.

Mimošpičkové intervaly spojov na Metropolitan Line:

  • 10 min. Uxbridge - Aldgate (zastavujú vo všetkých staniciach)
  • 10 min. Watford - Baker Street (zastavujú vo všetkých staniciach)
  • 15 min. Amersham - Baker Street (expresné spoje) - okrem tohto do Londýna premávajú aj Chiltern Railways (London to Aylesbury Line), konkrétne v intervale 30 min, čo vytvára súhrnný interval 10 min.
  • 30 min. Chesham - Chalfont & Latimer

V špičkách sa však kombinujú destinácie oveľa viac - ktorýkoľvek vlak môže ísť až na Aldgate, polo-expresné spoje nezastavujú vo Wembley Park a existuje priame spojenie Cheshamu s Londýnom, preto sa odporúča si vždy overiť, či daný vlak bude naozaj stáť tam, kde chcete vystúpiť.

Budúcnosť

upraviť
upraviť
 
Konečná Watford - ak sa bude realizovať projekt Croxley Rail Link, tak túto stanicu uzavrú.

Spoločnosť Transport for London a rada grófstva Hertfordshire pripravujú plány odklonenia dopravy z konečnej Watford a obnovenia nevyužívanej vetvy do stanice Watford Junction. V roku 2005 bolo ohlásené, že by tu mala Metropolitan Line premávať do roku 2010, ale nedostatok financií tento projekt zastavil.

Súčasná konečná stanica Watford totiž nie je situovaná v centre mesta, ale v obytnej štvrti Cassiobury Park. Ak sa tento projekt bude realizovať, súčasná konečná bude zavretá. Nové stanice by mali vzniknúť na Ascot Road, Watford West a Watford High Street.

Prebudovanie systému podpovrchových liniek

upraviť

V pláne reorganizácie tohto systému, je predĺženie Metropolitan Line po trase dnešnej Hammersmith & City Line do Barkingu a zrušenie Circle Line, ktorá bude nahradená odklonenou Hammersmith & City Line v trase Hammersmith - Edgware Road - Baker Street - Aldgate - Victoria - Edgware Road - toto umožní redukovať meškania a zvýšiť počet spojov na Circle Line, keďže bude mať konečné. Toto sa však môže udiať len pod podmienkou, že budú dodané nové súpravy modelu S, pretože kvôli výškovým prekážkam majú súčasné súpravy A60 zákaz vjazdu na východ od Aldgate.

Amersham a Chesham

upraviť

V máji 2008 bola preskúmaná celá Metropolitan Line a výsledky vyvolali návrh, podľa ktorého by do Cheshamu, kde v súčasnosti chodia priame spoje z Londýna len počas špičiek, malo byť zavedené celodenné priame spojenie v intervale 30 min. Je to kvôli tomu, že mimo špičky musí v stanici Chalfont & Latimer prestupovať čoraz viac cestujúcich. Do Amershamu bude tým pádom chodiť dvakrát menej spojov - interval tiež 30 min. Vlaky Chiltern Railways táto zmena neovplyvní, teda do Amershamu by po zmene mal byť interval 15 min. a v nedeľu 20 min. (zo súčasných 10 a 12 min.). Táto zmena by sa mala udiať najskôr v marci 2009.

Externé odkazy

upraviť
  • Metropolitan Line Facts [online]. Transport for London, [cit. 2008-07-11]. Dostupné online.
  • Metropolitan Line [online]. Clive's Underground Line Guide, [cit. 2008-07-11]. Dostupné online.
  • Railways Around Amersham & The Metropolitan Line [online]. Metro-land, [cit. 2008-07-11]. Dostupné online.
  • Amersham and Chesham [online]. Metro-land, [cit. 2008-07-30]. Dostupné online. Archivované 2008-08-04 z originálu.