Metropolitná oblasť

Metropolitná oblasť je veľké zoskupenie pozostávajúce spravidla z veľkého mesta a jeho sféry vplyvu, z niekoľkých susedných miest a priľahlých oblastí prepojených s mestom a s jedným alebo viacerými veľkými mestami plniacimi funkciu uzlov.

Metropolitná oblasť Veľké Tokio
New York

Metropolitná oblasť je obyčajne kombinovaná s aglomeráciou, súvislou zastavanou oblasťou s periférnymi zónami nie nevyhnutne urbanistického charakteru, ale zviazanými s centrom.

Najväčšie metropolitné oblasti na svete sú konurbácie miest Tokio, Mexiko a New York.

Pozri aj

upraviť