Metropolitné grófstvo

Metropolitné grófstvo alebo v angl. Metropolitan county je typ správneho rozdelenia v Anglicku. V súčasnosti existuje šesť metropolitných grófstiev, pričom každé pokrýva veľké osídlené oblasti s počtom obyvateľov 1,2 až 2,8 milióna. Boli vytvorené v 1974 a každé metropolitné grófstvo sa delí na niekoľko metropolitných okresov.

Metropolitné grófstva v Anglicku

V roku 1986 boli krajské výbory (county councils) zrušené a väčšina ich funkcií bola rozdelená do metropolitných okresov, z ktorých sa tak stal správny obvod unitary authority.