Mezoarchaikum je éra archaika s trvaním 3 200 – 2 800 mil. rokov. Po ňom nasledovalo neoarchaikum.

Mezoarchaikum
Zaradenie
Éra archaika
← paleoarchaikum neoarchaikum →
Časové rozpätie mezoarchaika
(v miliónoch rokov)
Začiatok 3 200
Koniec 2 800
Trvanie 400
Aktuálna medzinárodná stratigrafická tabuľka
(nadeón) eón éra perióda
 fanerozoikum   kenozoikum  kvartér (štvrtohory)
neogén (mladšie treťohory)
paleogén (staršie treťohory)
 mezozoikum 
(druhohory)
krieda
jura
trias
 paleozoikum 
(prvohory)
perm
karbón
devón
silúr
ordovik
kambrium
 predkambrium   proterozoikum 
(starohory)
 neopro-
terozoikum
 
ediakar
kryogén
tón
 mezopro-
terozoikum
 
sten
ektas
kalym
 paleopro-
terozoikum
 
statér
orosir
ryak
sider
 archaikum 
(prahory)
neoarchaikum
mezoarchaikum
paleoarchaikum
eoarchaikum
hadean

Vývoj upraviť

V mezoarchaiku naďalej pokračoval vývoj zemskej kôry, utvárali sa základy budúcich kontinentov. Mezoarchaické horniny sú zdokumentované napr. z južnej aj severnej Manitoby (Kanada), ale aj z iných kontinentov: Afriky a Austrálie, ide prevažne o metamorfované horniny rôzneho stupňa, najčastejšie ruly a zelené bridlice. Na Zemi sa už vyskytovali prvé organizmy, čoho dôkazom sú početné nálezy stromatolitov z Austrálie.

Pozri aj upraviť

Externé odkazy upraviť

Archaikum (3 800 – 2 500 mil. rokov)
Eoarchaikum
(3 800 – 3 600)
Paleoarchaikum
(3 600 – 3 200)
Mezoarchaikum
(3 200 – 2 800)
Neoarchaikum
(2 800 – 2 500)