Michal Šprlák (*4. júl 1982, Trstená) je slovenský geodet a v súčasnosti odborný asistent na katedre geomatiky Fakulty aplikovaných vied Západočeskej univerzity v Plzni (Česko). Vo svojej výskumnej a pedagogickej praxi sa orientuje najmä na metódy modelovania gravitačného poľa Zeme a v posledných rokoch aj gravitačných polí ostatných planetárnych telies. Za jeho výnimočné teoretické a praktické príspevky pre celosvetovú geodéziu bola Šprlákovi udelená v roku 2019 cena Guya Bomforda Medzinárodnej asociácie geodézie (International Association of Geodesy)[1][2].

Vzdelanie Upraviť

Šprlák získal základné vzdelanie na Základnej škole Martina Kukučína v rokoch 1988 až 1996 a stredoškolské vzdelanie na Gymnáziu Pavla Országha Hviezdoslava v rokoch 1996 až 2000 v Dolnom Kubíne. Po absolvovaní stredoškolského vzdelania nastúpil do denného vysokoškolského štúdia na Stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, kde postupne úspešne absolvoval bakalárske štúdium v roku 2003, inžinierske štúdium v roku 2005 a doktorandské štúdium v roku 2009, všetky jednotne v odbore Geodézia a kartografia.

Publikačná činnosť Upraviť

Šprlák je produktívnym výskumníkom v oblasti geodézie. Je autorom alebo spoluautorom 52 recenzovaných publikácií[3] (z ktorých 40 je indexovaných v databáze Web of Science a 27 publikoval ako prvý autor) a 1 vedeckej monografie[4]. Výnimočne v celosvetovej geodetickej výskumnej komunite publikoval Šprlák ako prvý autor až 10 vedeckých článkov v najvýznamnejšom geodetickom časopise Journal of Geodesy v rokoch 2014 až 2018[5][6][7][8][9][10][11][12][13][14]. Okrem toho je spoluautorom 2 významných prehľadových vedeckých článkov v prestížnom geovednom časopise Earth-Science Reviews[15][16].

Šprlák sa pravidelne zúčastňuje na významných domácich a zahraničných konferenciách, na ktorých doposiaľ prezentoval 36 ústnych a 55 posterových príspevkov. Šprlák bol hlavným prednášateľom počas otváracej ceremónie Medzinárodnej asociácie geodézie (International Association of Geodesy) na 27. Generálnom zhromaždení Medzinárodnej únie geodetickej a geofyzikálnej (International Union of Geodesy and Geophysics) v kanadskom Montreale v roku 2019 a pozvaným prednášateľom na medzinárodnej konferencii Geodesi- og Hydrografidagene v nórskom meste Hønefoss v roku 2012. Šprlák hosťoval ako prednášajúci na vzdelávacom kurze “Introduction to Alpine Geoid” v talianskom Bolzane a na 6-tich seminároch na univerzitách alebo výskumných ústavoch v Česku, Nemecku, Taliansku a Nórsku.

Referencie Upraviť

 1. POUTANEN, Markku; RÓZSA, Szabolcs. The Geodesist’s Handbook 2020. Journal of Geodesy, 2020-11-08, roč. 94, čís. 11, s. 109. Dostupné online [cit. 2021-04-09]. ISSN 1432-1394. DOI10.1007/s00190-020-01434-z. (po anglicky)
 2. A.S, Petit Press. Výskum Michala Šprláka z Oravy zaujal aj odborníkov v NASA [online]. myorava.sme.sk, [cit. 2021-04-09]. Dostupné online.
 3. michal.sprlak - Publications [online]. sites.google.com, [cit. 2021-04-11]. Dostupné online.
 4. ŠPRLÁK, Michal. Numerické testovanie procedúr na určenie kvázigeoidu. 1. vyd. Stavebná fakulta, Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, 2010. ISBN 978-80-227-3276-5. S. 198.
 5. ŠPRLÁK, Michal; SEBERA, Josef; VAL’KO, Miloš. Spherical integral formulas for upward/downward continuation of gravitational gradients onto gravitational gradients. Journal of Geodesy, 2014-02-01, roč. 88, čís. 2, s. 179–197. Dostupné online [cit. 2021-04-11]. ISSN 1432-1394. DOI10.1007/s00190-013-0676-6. (po anglicky)
 6. ŠPRLÁK, Michal; NOVÁK, Pavel. Integral transformations of gradiometric data onto a GRACE type of observable. Journal of Geodesy, 2014-04-01, roč. 88, čís. 4, s. 377–390. Dostupné online [cit. 2021-04-11]. ISSN 1432-1394. DOI10.1007/s00190-013-0689-1. (po anglicky)
 7. ŠPRLÁK, Michal; NOVÁK, Pavel. Integral transformations of deflections of the vertical onto satellite-to-satellite tracking and gradiometric data. Journal of Geodesy, 2014-07-01, roč. 88, čís. 7, s. 643–657. Dostupné online [cit. 2021-04-11]. ISSN 1432-1394. DOI10.1007/s00190-014-0711-2. (po anglicky)
 8. ŠPRLÁK, Michal; NOVÁK, Pavel. Integral formulas for computing a third-order gravitational tensor from volumetric mass density, disturbing gravitational potential, gravity anomaly and gravity disturbance. Journal of Geodesy, 2015-02-01, roč. 89, čís. 2, s. 141–157. Dostupné online [cit. 2021-04-11]. ISSN 1432-1394. DOI10.1007/s00190-014-0767-z. (po anglicky)
 9. ŠPRLÁK, Michal; HAMÁČKOVÁ, Eliška; NOVÁK, Pavel. Alternative validation method of satellite gradiometric data by integral transform of satellite altimetry data. Journal of Geodesy, 2015-08-01, roč. 89, čís. 8, s. 757–773. Dostupné online [cit. 2021-04-11]. ISSN 1432-1394. DOI10.1007/s00190-015-0813-5. (po anglicky)
 10. ŠPRLÁK, Michal; NOVÁK, Pavel. Spherical gravitational curvature boundary-value problem. Journal of Geodesy, 2016-08-01, roč. 90, čís. 8, s. 727–739. Dostupné online [cit. 2021-04-11]. ISSN 1432-1394. DOI10.1007/s00190-016-0905-x. (po anglicky)
 11. ŠPRLÁK, Michal; NOVÁK, Pavel. Spherical integral transforms of second-order gravitational tensor components onto third-order gravitational tensor components. Journal of Geodesy, 2017-02-01, roč. 91, čís. 2, s. 167–194. Dostupné online [cit. 2021-04-11]. ISSN 1432-1394. DOI10.1007/s00190-016-0951-4. (po anglicky)
 12. ŠPRLÁK, Michal; TANGDAMRONGSUB, Natthachet. Vertical and horizontal spheroidal boundary-value problems. Journal of Geodesy, 2018-07-01, roč. 92, čís. 7, s. 811–826. Dostupné online [cit. 2021-04-11]. ISSN 1432-1394. DOI10.1007/s00190-017-1096-9. (po anglicky)
 13. ŠPRLÁK, Michal; NOVÁK, Pavel. Correction to: Spherical gravitational curvature boundary-value problem. Journal of Geodesy, 2018-05-01, roč. 92, čís. 5, s. 573–573. Dostupné online [cit. 2021-04-11]. ISSN 1432-1394. DOI10.1007/s00190-018-1137-z. (po anglicky)
 14. ŠPRLÁK, M.; HAN, S.-C.; FEATHERSTONE, W. E.. Forward modelling of global gravity fields with 3D density structures and an application to the high-resolution (~ 2 km) gravity fields of the Moon. Journal of Geodesy, 2018-08-01, roč. 92, čís. 8, s. 847–862. Dostupné online [cit. 2021-04-11]. ISSN 1432-1394. DOI10.1007/s00190-017-1098-7. (po anglicky)
 15. Integral formulas for transformation of potential field parameters in geosciences. Earth-Science Reviews, 2017-01-01, roč. 164, s. 208–231. Dostupné online [cit. 2021-04-11]. ISSN 0012-8252. DOI10.1016/j.earscirev.2016.10.007. (po anglicky)
 16. Higher-order gravitational potential gradients for geoscientific applications. Earth-Science Reviews, 2019-11-01, roč. 198, s. 102937. Dostupné online [cit. 2021-04-11]. ISSN 0012-8252. DOI10.1016/j.earscirev.2019.102937. (po anglicky)