Micro-Electro-Mechanical Systems

Micro-Electro-Mechanical Systems, skratka MEMS (slovensky mikromechanické systémy, mikromechanika), označuje mechanické a elektromechanické konštrukcie veľmi malých rozmerov (pod 1 mm), ako aj technológie používané na ich prípravu. Pre ilustráciu rozmerov typických MEMS sa často používa priemer ľudského vlasu (asi 50 μm).

Materiály a technológie upraviť

Na prípravu MEMS sa využívajú technológie prevzaté z mikroelektroniky (t. j. výroby čipov):

 • fotolitografia
 • selektívne leptanie
 • iónové odprašovanie
 • selektívne nanášanie kovových a nekovových vrstiev

Podobne, aj materiály používané v MEMS sú často prevzaté z mikroelektroniky, napr. kremík, SiO2, rôzne kovy a polyméry.

Súčasné využitie upraviť

 • senzory
  • senzory zrýchlenia použité na detekciu nárazu v automobile (iniciuje spustenie airbagu)
  • vibračný gyroskop pre snímanie pohybu
 • zobrazovacie prvky
  • polia mikrozrkadiel

Potenciálne využitie upraviť

 • mikroroboty pre operácie vnútri ľudského tela (bez toho aby človek musel liezť pod skalpel - stačí keď prehltne "pilulku" a dané robotické systémy urobia všetko potrebné)
 • miniatúrne motory, ktoré môžu byť použité v zabezpečovacích systémoch
 • v špionážnej technike (ak sa už nevyužíva:) hlavne pre jeho malé rozmery
 • demonštrácia možností:
  • malé roboty menšie ako zrnko ryže
  • "kolotoč" pre blchy