Microsoft Excel

tabuľkový procesor

Microsoft Excel je tabuľkový procesor od firmy Microsoft pre operačný systém Microsoft Windows a počítače Macintosh. Už od verzie 5 z roku 1993 má dominantné postavenie na trhu. Dnes sa predáva hlavne ako súčasť kancelárskeho balíka Microsoft Office.

Microsoft Excel

Logo
Základné informácie
VývojárMicrosoft
Posledná stabilná verziaExcel 2312
Operačný systémMicrosoft Windows, Mac OS, Mac OS X, Android a iOS
Typ softvérutabuľkový procesor
Licenciaproprietárny softvér
Ďalšie odkazy
Webová stránkahttps://www.microsoft.com/sk-sk

Pozri aj Informačný portál

Doteraz dostupné verzie Microsoft Excel pochádzajú z rokov 2003, 2007, 2010, 2013 a 2016. Najnovšia verzia, Excel 2016, je kompatibilná s Windows 10, Windows 8.1 a Windows 7. Microsoft ponúka Excel 2016 v dvoch modalitách – pri jednorázovej kúpe ako súčasť balíčka Microsoft Office 2016 alebo ako súčasť predplatného Office 365.

Využitie

upraviť

Štandardne sa pracuje v rozhraní tabuľkového procesora, ktorý obsahuje bunky usporiadané do riadkov a stĺpcov. Riadky sú označované celými číslami od 1 a stĺpce písmenami abecedy A. Maximálny počet riadkov pre Excel 2016 je 1 048 576 a stĺpcov 16 384.

Prostredníctvom programu Microsoft Excel sa dajú prehľadne usporiadať a vyhodnocovať údaje alebo vytvárať grafy, diagramy, prognózy či tabuľkové hárky pomocou šablón. Na vykonávanie výpočtov slúžia vzorce a takmer 500 funkcií. Zdieľaním zošitov možno rozdeliť úlohy medzi viacerých ľudí, čím sa práca stáva efektívnejšou.

Program umožňuje formátovať, filtrovať a importovať dáta, pracovať s makrami napísanými v jazyku VBA, vytvárať rozličné prehľady a vizualizácie. Program je možné prepojiť s viacerými zdrojmi údajov (napr. Access) alebo Microsoft Word .

Súčasťou Excelu sú makrá. Makrá sa dajú vytvoriť buď nahraním priamo v hárku zošita alebo vytvorením procedúry vo VBA editore, pričom je nevyhnutná znalosť jazyka VBA. Makro je postupnosť príkazov, ktoré sa dajú opakovane využiť. Napríklad sa dá vytvoriť makro, ktoré označí bunku, vyplní ju modrou farbou a zmením písmo na tučné. Používateľ následne môže spustiť makro jedným krokom, a vyvaruje sa tak opätovnému a zdĺhavému zadávaniu jednotlivých pokynov.

Bezpečnosť

upraviť

Excel sa dá zabezpečiť pomocou hesla. Heslom sa dajú zabezpečiť nasledovné úkony:

  • otvorenie zošita (heslo treba zadať pri otvorení súboru);
  • zmena zošita (zošit sa dá otvoriť, ale pre akúkoľvek zmenu je treba zadať heslo);
  • zmeny na hárku (dajú sa zaheslovať aj jednotlivé časti hárku);
  • zdieľanie zošita;
  • otvorenie a zmena makier vo VBA.

Niektoré zabezpečenia sa dajú uskutočniť aj priamo pomocou VBA, napríklad ochrániť všetky hárky naraz sa dá VBA kódom v editore .

Okrem zabezpečenia heslo proti neoprávnenému použitiu zošita Excel ponúka možnosť povoliť alebo vypnúť automatické spustenie makier už pri otvorení zošita.

Pozri aj

upraviť

Externé odkazy

upraviť