Miesto (vymedzená časť priestoru)

Miesto je časť priestoru vynímajúca sa voči iným častiam priestoru a zaberaná prípadne nejakým telesom (telesami) alebo nejakou inou entitou. Miesto a miesta sú predmetom skúmania vo viacerých disciplínach, tradične ho (ich) skúma napr. topika, geometria a i. Filozofia skúma o. i. miesto človeka vo svete.

Miesto podľa Aristotela upraviť

Miesto je podľa Aristotela topos, teda to, čo zaujíma každé jednotlivé teleso. Miesto, ktoré zaujímajú všetky telesá dohromady, je spoločné miesto čiže priestor.

Iné projekty upraviť

  •   Wikicitáty ponúkajú citáty od alebo o miesto
  •   Wikislovník ponúka heslo miesto

Zdroje upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.