Mikuláš Drábik alebo Mikuláš Drabík (lat. Nicolaus Drabicius (Darbicius, Darbizius,Drabecius); * 5. december 1588, Strážnice – † 16. júl 1671, Bratislava) bol českobratský kazateľ a vizionár. Pôsobil v obci Drahotuše na Morave, od roku 1620 exulant v Lednici pri Púchove. Pre obchodnovanie a príklon príklon k alkoholu bol zbavený kazateľských hodností. Prvé vízie sa u neho začali objavovať v roku 1628. Roku 1650 sa stretol v Skalici s Komenským, ktorý na jeho radu odišiel do Blatného Potoka na majetky Juraja Rákociho. Drábik bol stúpenec myšlienky dosadenia Františka I. Rákociho na uhorský trón. Komenským bol znovuvysvätený za kňaza.

Mikuláš Drábik
českobratský kazateľ a vizionár
Portrét Mikuláša Drábika z r. 1665 (medirytina)
Portrét Mikuláša Drábika z r. 1665 (medirytina)
Iné menáMikuláš Drabík, Nicolaus Drabicius
Narodenie5. december 1588
Strážnice, Moravské markgrófstvo, habsburská monarchia
Úmrtie16. júl 1671 (82 rokov)
Bratislava, habsburská monarchia
RodičiaJan Drábik
Anna, rod. Morouzská[1]
ManželkaZuzana, rod. Rafaelová (1617 – )[1]

Jeho vízie, v ktorých prorokoval zánik Habsburgovcov a pápežstva, vydal v diele Lux in tenebris J. A. Komenský v Amsterdame v roku 1657.[2]

Tzv. bratislavský mimoriadny súd, ktorý r. 1671 zriadil gubernátor Uhorska J. G. Ampringen, odsúdil Drábika na trest smrti. Popravili ho v Bratislave 16. júla 1671.

Referencie

upraviť
  1. a b Bernát, Libor (2003), „Rod Drábikovcov na Slovensku.“, Genealogicko-heraldický hlas 13 (1): 23, http://www.sghs.sk/pdf/GHH2003_1.pdf 
  2. Bernát, Libor (2003), „Rod Drábikovcov na Slovensku.“, Genealogicko-heraldický hlas 13 (1): 22, http://www.sghs.sk/pdf/GHH2003_1.pdf 

Literatúra

upraviť
  • BERNÁT, Libor: Čudné priateľstvo. Ján Amos Komenský a Mikuláš Drábik. In: Historická revue, roč. 11, 2000, č. 5, s. 8-9.
  • BERNÁT, Libor: Proces s Mikulášom Drábikom alebo za všetko môže kniha. In: História revue, roč. 2, 2002, č. 6, s. 40-42.
  • BERNÁT, Libor: Rod Drábikovcov na Slovensku. In: Genealogicko-heraldický hlas, roč. 13, 2003, č. 1, s. 22-32. Dostupné on-line[nefunkčný odkaz].
  • BERNÁT, Libor: Historiografické bádání o Mikuláši Drabíkovi. In: "Jižní Morava : vlastivědný sborník", ročník 43 – svazek 46, 2007, s. 49 – 70.
  • BERNÁT, Libor: Mikuláš Drabík. (Pokus o historicko-psychoanalytický portrét.) In: Jižní Morava, roč. 45, 2009, svazek 48, s. 7-37.
  • BERNÁT, Libor, KORDOŠ, Jozef: Spis Andreja Sartoria proti Mikulášovi Drábikovi. In: Studia Comeniana et histrica, roč. 40, 2010, č. 83-84, s. 177-205.
  • BERNÁT, Libor: Mikuláš Drábik vizionár, mystik a kazateľ Jednoty bratskej. Trenčín: Trenčianske múzeum v Trenčíne, 2016.

Externé odkazy

upraviť