Mikuláš Kont

Mikuláš Kont-Ujlaki (* 1340 – † 1367) syn Vavrinca Tóta nazývaného Sclavus a najstarší z bratov ( Mikuláš, Leukuš a Bartolomej), vyniesol rod na úplný vrchol, okrem iného „zdedil“ po svojom otcovi hodnosť kastelána Šintavy (pravdepodobne ako bratislavský župan spolu s ďalšími kráľovskými hradmi v tejto župe), bol županom asi desiatky ďalších žúp a od roku 1352 aj Uhorským palatínom. Stal sa zakladateľom rodu Újlakiovcov.