Milan Petráš

slovenský teoretický fyzik

Prof. Dr. Milan Petráš, CSc. (* 26. apríl 1930, Veľká Franková – † 26. november 1999, Bratislava)[1] bol slovenský teoretický fyzik.[2][1]

Milan Petráš
slovenský teoretický fyzik
Narodenie26. apríl 1930
Veľká Franková, Česko-Slovensko
Úmrtie26. november 1999 (69 rokov)
Bratislava, Slovensko
Alma materPrírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Detstvo prežil v Zamagurí vo Veľkej Frankovej a na strednú školu chodil v Kežmarku. Vysokoškolské štúdiá absolvoval na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave (PriF UK).[3] V rokoch 19521955 bol ašpirantom na Matematicko-fyzikálnej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Po návrate do Bratislavy začal pracovať ako odborný asistent na Katedre fyziky PriF UK. V roku 1958 nastúpil do novozriadeného Laboratória (neskôr Ústavu) fyziky PriF UK. Od roku 1959 bol kandidátom vied a od roku 1980 profesorom teoretickej fyziky. V rokoch 19671977 riadil Ústav fyziky a od roku 1975 bol vedúcim Katedry teoretickej fyziky PriF UK (od roku 1980 vyčlenenej do novovzniknutej Matematicko-fyzikálnej fakulty UK).

Vo vedeckej oblasti sa zaoberal hlavne fyzikou elementárnych častíc. Na prelome 50. a 60. rokov 20. storočia v spolupráci s docentom Ľubomírom Hrivnákom založili seminár z teoretickej fyziky. Z tohto seminára vzniklo viacero prác o silných interakciách. Za práce o potenciálovom rozptyle a o teórii silných interakcií získal v roku 1969 Štátnu cenu Klementa Gottwalda. Od konca šesťdesiatych rokov sa zaoberal najmä základnými otázkami teórie elementárnych častíc, hlavne problematikou vybudovania konzistentnej kvantovej elektrodynamiky vychádzajúc z predstáv o štruktúre leptónov.

ReferencieUpraviť

  1. a b Petráš Milan [online]. pietakezmarok.sk, 2021-11-26, [cit. 2022-10-29]. Dostupné online.
  2. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, Vol. 25 (1980), No. 3, 165--173 [online]. Jednota českých matematiků a fyziků, 2010-10-31, [cit. 2017-05-12]. Dostupné online.
  3. Milan Petráš. In: Osoby, ktoré získali titul na UK [online]. Bratislava: Univerzita Komenského, [cit. 2022-10-29]. Dostupné online.