Mimozemský život

život nepochádzajúci zo Zeme
(Presmerované z Mimozemšťan)

Mimozemský život je označenie živej hmoty alebo priamo živých organizmov mimo planéty Zem. Mimozemská bytosť, spravidla relatívne vyspelá, sa nazýva mimozemšťan. Civilizácia mimo Zeme sa nazýva mimozemská civilizácia.

Ilustračná predstava živého Marsu

Modernejšie definície uvažujú o mimozemskom živote ako o existencii v štvorrozmernom priestore resp. časopriestore. To znamená, že kritériom mimozemskosti života nie je len jeho výskyt mimo Zeme ako trojrozmerného objektu, ale zohľadňuje aj možnosť jeho ukotvenia v inom časovom horizonte.

V súčasnosti je mimozemský život hypotetický termín, pretože vo vesmíre nie je podľa väčšinového názoru vedcov život známy nikde inde, ako na Zemi, hoci sa predpokladá, že v slnečnej sústave by mohol existovať na Marse, Jupiterovom satelite Európa alebo na Saturnovom satelite Enceladus. Na život je potrebná voda v kvapalnom skupenstve a určitá teplota. Ľudské poznanie však siaha iba do najbližšieho okolia a tak definitívne vyvrátiť alebo podporiť myšlienku mimozemského života zatiaľ nie je v technických možnostiach ľudstva.