Mindel alebo nepresne druhá ľadová doba alebo tretia ľadová doba je druhý glaciál v tzv. alpskom systéme. Spadá do obdobia 400 000 – 500/600 000 pred Kr. (potom zodpovedá v nordickom systéme elsteru v užšom zmysle), ale podľa niektorých autorov zodpovedá nordickému drentu (230/240 000 – 300/320 000 pred Kr.).

Definoval ho r. 1901 A. Penck. Názov má podľa nemeckej rieky Mindel, ktorá sa vlieva do Dunaja.

Mindel podľa prvej definície sa delí na:

  • mladší mindel (mindel 2)
  • intermindel (mindel 1-2)
  • starší mindel (mindel 1)