Mineralógia alebo staršie nerastopis je odvetvie geológie, ktoré skúma vlastnosti, zloženie a podmienky vzniku minerálov ale aj ich geografické rozšírenie a použitie. Odborník na mineralógiu sa volá mineralóg.

Mineralógia sa delí viacero pododborov ako je napríklad[1]:

Referencie upraviť

  1. Petránek, J. mineralogie - On-line geologická encyklopedie [online]. geology.cz, 2007, [cit. 2011-04-17]. Dostupné online.
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.

Iné projekty upraviť