Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

ministerstvo Slovenskej republiky

Súradnice: 48°08′45″S 17°06′18″V / 48,145966°S 17,104999°V / 48.145966; 17.104999

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenska pre súdy a väzenstvo.

Bývalé sídlo (aktuálne na Račianskej 71)

Pôsobnosť ministerstvaUpraviť

  • Ministerstvo spravodlivosti SR pripravuje právnu úpravu v oblasti ústavného práva, trestného práva, občianskeho práva, obchodného práva, rodinného práva, konkurzného práva a medzinárodného práva súkromného.
  • Ministerstvo spravodlivosti SR vykonáva štátny dohľad nad činnosťou Slovenskej komory exekútorov, nad činnosťou Notárskej komory SR, v zákonom ustanovenom rozsahu nad činnosťou súdnych exekútorov a nad činnosťou notárov.
  • Ministerstvo spravodlivosti SR zabezpečuje výkon znaleckej činnosti, prekladateľskej činnosti a tlmočníckej činnosti a vydávanie Zbierky zákonov Slovenskej republiky a Obchodného vestníka.
  • Ministerstvo spravodlivosti SR zabezpečuje zastupovanie Slovenska na Európskom súde pre ľudské práva a zastupovanie Slovenska v konaní pred Súdnym dvorom Európskych spoločenstiev a Súdom prvého stupňa Európskych spoločenstiev.
  • Ministerstvo spravodlivosti SR zabezpečuje plnenie úloh súvisiacich s členstvom Slovenskej republiky v Eurojuste.

Minister spravodlivostiUpraviť

Ministerstvo spravodlivosti riadi a za jeho činnosť zodpovedá minister spravodlivosti, ktorého vymenúva prezident SR na návrh predsedu vlády SR.

Súčasnou ministerkou spravodlivosti je od 21. marca 2020 Mária Kolíková.

Štátny tajomník ministerstva spravodlivostiUpraviť

Ministra spravodlivosti v čase jeho neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností štátny tajomník. Minister môže poveriť aj v iných prípadoch štátneho tajomníka, aby ho zastupoval v rozsahu jeho práv a povinností. Štátny tajomník má pri zastupovaní ministra na rokovaní vlády poradný hlas. Štátneho tajomníka vymenúva a odvoláva vláda na návrh ministra spravodlivosti.

Externé zdrojeUpraviť