Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

bývalé ministerstvo Slovenskej republiky

Súradnice: 48°08′44″S 17°08′12″V / 48,145648°S 17,136649°V / 48.145648; 17.136649

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky bolo jedno z ministerstiev Slovenska. Ministerstvo naposledy sídlilo v Apollo Business Center v Bratislave.

Apollo Business Center, sídlo ministerstva

Ministerstvo bolo zriadené na základe Zákona 74/1995 Z.Z. pod názvom Ministerstvo výstavby a verejných prác Slovenskej republiky. Zákonom 293/1999 Z.z. bolo od 1. decembra 1999 premenované.

Pôsobnosť ministerstva

upraviť

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR bolo ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre:

  1. verejné práce,
  2. regionálny rozvoj,
  3. stavebnú výrobu a stavebné výrobky,
  4. stavebný poriadok a územné plánovanie okrem ekologických aspektov.
  5. tvorbu a uskutočňovanie bytovej politiky,
  6. poskytovanie štátnej prémie k stavebnému sporeniu.

Minister výstavby a regionálneho rozvoja

upraviť

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja riadil a za jeho činnosť zodpovedá minister výstavby a regionálneho rozvoja, ktorého vymenúva a odvoláva prezident SR na návrh predsedu vlády SR.

Ako posledný bol vedením ministerstva dočasne poverený Ján Mikolaj od 11. marca 2010.

Štátny tajomník ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja

upraviť

Ministra výstavby a regionálneho rozvoja v čase jeho neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností štátny tajomník. Minister môže poveriť aj v iných prípadoch štátneho tajomníka, aby ho zastupoval v rozsahu jeho práv a povinností. Štátny tajomník má pri zastupovaní ministra na rokovaní vlády poradný hlas. Štátneho tajomníka vymenúva a odvoláva vláda na návrh príslušného ministra.

História rezortu a ministri výstavby a regionálneho rozvoja SR

upraviť

V dejinách štátnej správy Slovenska ide o relatívne mladý rezort. Verejné práce boli po vzniku samostatného Slovenska (január 1993) súčasťou ministerstva dopravy, regionálny rozvoj riadil štátny úrad. Predchodcom MVRR bolo ministerstvo výstavby a verejných prác, ktoré vzniklo počas tretej vlády, ktorú viedol Vladimír Mečiar (HZDS) v roku 1994 a jeho prvým ministrom sa stal Ján Mráz za Združenie robotníkov Slovenska (ZRS). V 90-tych rokoch sa transformovali viaceré štátne inštitúcie a útvary, ktoré sa venovali otázkam regionálneho rozvoja. Krátko po novembri 1989 zanikli ústredné plánovacie komisie (niečo ako "ministerstvo plánovania"). Pre plánovanie sídel fungoval URBION, ktorý sa neskôr rozpadol a časť z neho sa začlenila pod Slovenskú agentúru životného prostredia, veľká časť jeho bývalých zamestnancov prešla do súkromného sektora a založila projekčné a poradenské spoločnosti.

V roku 1995 pre regionálny rozvoj vznikol centrálny úrad, ktorý sa stal ústredným orgánom štátnej správy. Mal za úlohu programovanie stratégie rozvoja spoločnosti, vedy, techniky, čomu zodpovedal aj jeho názov - Úrad pre stratégiu rozvoja spoločnosti, vedy a techniky SR. Inštitúciu viedol do 11.novembra 1998 politológ prof. Rastislav Tóth a po výmene vlády až do prijatia malej novely kompetenčného zákona (293/1999 Z. z.) bol jeho vedením poverený geograf Dr. Milan Rajčák. V malej novele parlament odsúhlasil zrušenie tohto úradu a kompetencie pre stratégie rozvoja vedy a techniky prešli na ministerstvo školstva a v oblasti regionálneho rozvoja boli delimitované na ministerstvo výstavby. 1. decembra 1999 sa regionálny rozvoj ocitol aj v názve kompetentného ministerstva - Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja bolo k 1. júlu 2010 zrušené zákonom č. 37/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a jeho agenda bola rozdelená medzi Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky.[1] O ďalšie štyri mesiace na to, sa 1. novembra 2010 agenda znovu spojila pod Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

Referencie

upraviť
  1. Archivovaná kópia [online]. [Cit. 2010-07-06]. Dostupné online. Archivované 2012-02-02 z originálu.

Externé odkazy

upraviť