Mircea I.

valašský knieža

Mircea I. zvaný Starý alebo Veľký (* 1355 - † 31. január 1418, Călimăneşti-Căciulata, Rumunsko) patril medzi najdôležitejšie kniežatá Valašského kniežatstva. Prídomok Veľký dostal po smrti, aby ho vedeli rozlíšiť od jeho vnuka Mirceu II. Mladého.

Mircea I. Starý

Za jeho vlády dosiahlo Valašské kniežatstvo svoj najväčší rozmach. Jeho hranice siahali z juhu od Dunaja k rieke Olt na sever a na východ až k Čiernemu moru. Panovník razil mince, ktoré sa dostali do obehu aj v zahraničí, obnovoval staré pevnosti v okolí Dunaja a staval nové, viedol úspešnú zahraničnú politiku.

Deti upraviť

Galéria upraviť


Mircea I.
Vladárske tituly
Predchodca
Dan I.
knieža
23. september 13861394
Nástupca
Vlad I. Uzurpátor


Mircea I.
Vladárske tituly
Predchodca
Vlad I. Uzurpátor
knieža
139731. január 1418
Nástupca
Michal I.