Mláďa je nedospelý jedinec vyšších živočíchov. Doba, po ktorú je živočích mláďaťom, je rôzna: závisí na rýchlosti rastu a dĺžke života daného druhu. Napr. hlodavce pohlavne dospievajú už v 3 týždňoch veku, u iných druhov (napr. slon) jedinec zostáva mláďaťom aj niekoľko rokov. Na rozdiel od lariev sa mláďatá anatomicky a morfologicky podobajú na dospelé jedince, majú všetky ich orgánové sústavy, sú len menšie, majú iné proporcie a niekedy aj inú farbu, vzor alebo pokryv tela ako dospelce.

Mačiatko - mláďa mačky domácej

Mláďatá prichádzajú na svet niekoľkými spôsobmi:

Pri príchode na svet sú mláďatá rôzne vyvinuté a podľa toho vyžadujú určitú starostlivosť rodičov. Podľa schopnosti sa o seba postarať sa mláďatá delia na dve skupiny: prekociálne a altriciálne.

Prekociálne mláďatá upraviť

 
Žriebä - mláďa koňa Przewalského
 
Mláďatá drozda červenkastého

Prekociálne mláďatá (v súvislosti s vtákmi tiež nidifúgne) sú mláďatá, ktoré prichádzajú na svet úplne vyvinuté a sú schopné prakticky okamžite nasledovať svoju matku, alebo u druhov, ktoré sa o mláďatá nestarajú, sa o seba starať samé.

Príkladom sú antilopy alebo iné kopytníky, ale napr. aj slony.

Altriciálne mláďatá upraviť

Altriciálne mláďatá (v súvislosti s vtákmi tiež nidikolné) sú mláďatá, ktoré prichádzajú na svet úplne závislé na rodičovskej starostlivosti. S týmto typom mláďat sa stretávame len u vtákov a cicavcov. Sú nezarastené a slepé, s nevyvinutou schopnosťou termoregulácie a bez rodičov hynú. Hovorí sa im tiež holíčatá alebo holiatka, pretože sú holé.

Druhy, ktoré majú altriciálne mláďatá, si často stavajú hniezda, nory alebo podobné úkryty, kde môžu mláďatá udržiavať v teple a kde sú chránené pred predátormi.

Mená mláďat rôznych druhov zvierat upraviť

Druh zvieraťa Mláďa
Dobytok Teľa
Ovce Jahňa
Koza Kozľa
Prasa Prasiatko
Kôň Žriebä
Mačka Mača
Pes Šteňa
Vlk Vĺča
Medveď Medvieďa
Lev Levíča
Slon Sloníča
Sliepka Kurča
Hus Húsa
Vták Vtáča
Ryba Poter
Had Háďa
Sova Sovíča

Zdroj upraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Mládě na českej Wikipédii.