Mladý paleolit (v užšom zmysle)

Mladý paleolit alebo mladší paleolit (v užšom zmysle) je obdobie paleolitu medzi 40 000/35 000 rokmi až 13 000/11 000 rokmi pred Kr.

Časové vymedzenie Upraviť

O vymedzení začiatku pozri stredný paleolit. Vymedzenie konca: 13 000 pred Kr. je približný začiatok dryasu 2 (=predpredposledná časť würmu), 11 000 pred Kr. je približný začiatok dryasu 3 (=posledná časť würmu).

Predchádza mu stredný paleolit. Po ňom nasleduje neskorý paleolit.

Geológia Upraviť

V tomto období pokračovali štvrtohory, štvrtohorné zaľadnenie (presnejšie časť würmu) a mladý pleistocén (0,126 mil. rokov pred Kr. – ca. 9600 pred Kr.).

Antropogenéza Upraviť

Pre toto obdobie je z hľadiska vývoja človeka charakteristický výskyt typu druhu homo sapiens, ktorý sa nazýva kromaňonec; paralelne do zhruba 28 000/24 000 pred Kr. dožíval ešte aj človek neandertálsky.

Slovensko Upraviť

Bližšie informácie v hlavnom článku: Mladý paleolit na Slovensku

Na Slovensku sa v tomto období vyskytovali tieto kultúry: