Mnemotechnika alebo mnemonika je technika utvárania spoľahlivej, vernej pamäti umelými spôsobmi.

Vytváranie pomocných mechanizmov verbálnych, akustických, vizuálnych, alebo založených na báze voľnej asociácie, ktoré umožňujú rýchle a neomylné spracovanie konkrétneho údaju. Mnemotechnika sa môže zameriavať na jednotlivé údaje ako sú napríklad mená, čísla, názvy ulíc alebo sa zameriava na zapamätanie kníh, väčších dokumentov, telefónnych zoznamov, encyklopédií a pod.

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.