Močarany sú mestskou časťou mesta Michalovce a sú bývalou obcou. Nachádzajú sa na juhovýchode Slovenska. V tejto mestskej časti žije približne 1500 obyvateľov.

PolohaUpraviť

 
Dom v mestskej časti Močarany

Močarany sú v súčastnosti mestskou časťou Michaloviec, ležia v ich juhozápadnej časti. Cez mestskú časť Močarany vedia priama cesta ktorá sa následne napája na diaľnicu. Pôvodný močariansky chotár susedil s Pozdišovcami, Topoľanami, Michalovcami, Betlenovcami a Krásnovcami.

DejinyUpraviť

Prvá písomná zmienka o Močaranoch je z približne z roku 1320. V najstarších časoch patrila obec Močarany do Zemplínskeho komitátu a neskôr v 14. storočí do Zemplínskej stolice. Cca v roku 1320 kráľ Karol Róbert z Anjou napísal listinu v ktorej nachádzame prvú písomnú správu o Močaranoch. Písomnosťou panovník potvrdil donáciu majetkov Drahňova a Pozdišoviec (z roku 1315) šľachticovi Michalovi z rodu Ákoš, ktoré susedili aj s Močaranmi.

NáboženstvoUpraviť

Obyvateľstvo Močarian bolo v stredoveku katolícke. V obci mali drevený kostol, ktorého duchovnou patrónkou bola svätá Žofia. V Močaranoch sa v súčastnosti nachádza Kostol svätého Gorazda na ulici Andreja Šándora.

ObyvateľstvoUpraviť

Prvé sčítanie obyvateľov sa v Močaranoch konalo v roku 1598 a vtedy v Močaranoch žilo cca 70 obyvateľov. Ďalšie sa konalo o dva roky neskôr a v Močaranoch žilo 84 obyvateľov. Ďalší známy dátum sčítania je z roku 1715 kde počet obyvateľov klesol na cca 25. V roku 1785 počet obyvateľov stúpol nad 300. Odvtedy počet obyvateľov až do začiatku 20. storočia viacmenej stagnoval. Pri zániku obce v roku 1960 počet obyvateľov bol približne 800.

VoľbyUpraviť

V roku 1923 sa konali prvé voľby do župného zastupiteľstva.

Politická strana Počet hlasov
Republikánska (agrárna) strana 216
Komunistická strana Československá 12
Československá strana socialistická 6
Sociálnodemokratická strana 22
Kresťansko-socialistická strana 2
Slovenská ľudová strana 1
Židovská strana 21
Počet oprávnených voličov 305
Počet odovzdaných hlasov 286
Počet platných hlasov 280

KnihaUpraviť

V roku 2018 sa vydala kniha o histórií Močarian. Napísali ju: Ernest Sirochman, Václav Ihnát, Martin Molnár a Stanislava Rovňáková. Vydanie tejto knihy iniciovalo občianske združenie Močarany. Táto kniha sa volá Močarany kedysi a dnes.

RodáciUpraviť