Možnosť

rozlišovacia stránka

Možnosť môže byť:

  • vlastnosť niečoho, že sa môže uskutočniť, stať alebo môže byť myslené, realizovateľnosť, uskutočniteľnosť, mysliteľnosť
  • vlastnosť niečoho, že sa jeho jestvovanie dá predpokladať, predpokladateľnosť
  • prípadnosť, eventuálnosť
  • prípadný prípad, eventualita
  • príležitosť, šanca
  • jeden z viacerých prípadov zvažovaných pri rozhodovaní, alternatíva, pozri alternatíva (možnosť)
  • zastarano: zámožnosť

Možnosti znamená prenesene aj schopnosti, prostriedky

Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.