Modrá guľová hviezdokopa

Modrá guľová hviezdokopa je osobitný druh guľovej hviezdokopy, ktorý bol objavený v Magellanových mrakoch. Tvarom je zhodná s klasickými guľovými hviezdokopami, odlišuje sa však zložením, ktorým pripomína otvorené hviezdokopy.

Modrá guľová hviezdokopa NGC 1850

Obsahuje veľa modrých a bielych horúcich obrov, ktoré sa nenachádzajú v bežných guľových hviezdokopách. Zatiaľ nie je známy ich pôvod, ako aj skutočnosť, prečo sa vyskytujú vo veľkom počte v Magellanových mrakoch, kde tvoria asi 40 % všetkých guľových hviezdokôp, kým v galaxii M 31 je ich iba niekoľko percent.

Pravdepodobne sú to veľmi mladé objekty, na rozdiel od veľmi starých obyčajných guľových hviezdokôp. Medzi najväčšie známe modré guľové hviezdokopy patrí NGC 1850 vo Veľkom Magellanovom mraku.