Mohsova stupnica tvrdosti

Mohsova stupnica tvrdosti je relatívna stupnica tvrdosti minerálov. Zostavil ju Friedrich Mohs (1773 - 1839) ako desaťčlennú skupinu zoradenú tak, že každý tvrdší minerál rýpe do predchádzajúceho mäkšieho.

Tvrdosť minerálov môžeme približne odhadnúť aj jednoduchými prostriedkami:

stupeň nerast vlastnosť chemický vzorec sústava
1 mastenec dajú sa strúhať nechtom, na dotyk sú často jemné a hebké Mg3Si4O10(OH)2 monoklinická
2 halit (kamenná soľ) tiež možno čiastočne poškodiť nechtom NaCl kubická
3 kalcit do tvrdosti tretieho stupňa možno rýpať medenou mincou alebo drôtom CaCO3 romboédrická
4 fluorit možno rýpať oceľovým nožom CaF2 kubická
5 apatit možno rýpať oceľovým nožom Ca5(PO4)3(OH-, Cl-, F-) hexagonálna
6 ortoklas (živec) minerály s tvrdosťou vyššou ako 6 rýpu do skla KAlSi3O8 monoklinická
7 kremeň minerály s tvrdosťou vyššou ako 6 rýpu do skla SiO2 hexagonálna
8 topás nemožno rýpať ani pilníkom, pri kresaní často iskria Al2SiO4(OH-, F-)2 ortorobická
9 korund nemožno rýpať ani pilníkom, pri kresaní často iskria Al2O3 romboédrická
10 diamant nemožno rýpať ani pilníkom, pri kresaní často iskria C kubická

V praxi sa môžeme stretnúť s týmito prípadmi: Tvrdosti sú vyrovnané, ak sa obidva minerály navzájom vrypom nepoškodia. Rovnako sú tvrdosti identické, ak sa určovaný minerál a etalón stupnice navzájom rýpu. Keď určovaným minerálom nemôžeme rýpať etalón stupnice, ale etalón môže vytvoriť vryp v určovanom mineráli, leží stupeň jeho tvrdosti medzi tvrdosťami oboch vzoriek (etalónov) stupnice. V tomto prípade sa tvrdosť minerálu rovná tvrdosti nižšieho stupňa, ku ktorej pripočítame 0,5.

Zdroj upraviť