Molárna hmotnosť

fyzikálna veličina, ktorá udáva hmotnosť  jednotkového látkového množstva látky

Molárna hmotnosť (staršie: molová hmotnosť, mólová hmotnosť) je fyzikálna veličina, ktorá udáva hmotnosť jednotkového látkového množstva látky (hmotnosť 1 mólu).

Číselná hodnota tejto veličiny, vyjadrenej v g/mol, sa pre danú molekulu/daný atóm rovná relatívnej molekulovej hmotnosti (resp. relatívnej atómovej hmotnosti) príslušnej molekuly/atómu. Molárna hmotnosť je veličina, ktorá má značku M.