Momentálny prierez štruktúrou

Momentálny prierez štruktúrou(MPŠ) je prierez štruktúrou nejakej entity pri abstrahovaní od jej vzniku a vývinu v čase.

Externé odkazy Upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.