Mongoli (národ v dnešnom Mongolsku)

Mongoli alebo vlastní Mongoli sú hlavné etnikum (národ) v dnešnom Mongolsku. Tvoria ho najmä Chalchovia a okrem nich aj etniká, ktoré s Chalchami dnes už prakticky splynuli, a to Darigangovia, Chotogojtovia (Chotgojtovia), Sartúlovia, Üdzemčinovia (=Uzumčinovia), Čachari, Chorčinovia a i. (ale len pokiaľ žijú na území dnešného Mongolska). Historicky sa označovali ako Vonkajší Mongoli.[1][2][3][4]

Ich jazykom je chalchská mongolčina, označovaná aj ako chalchčina [v širšom zmysle] či mongolčina [v užšom zmysle] [5]. Podrobnosti pozri v článku mongolčina.

Okrem vlastných Mongolov v zmysle tohto článku v Mongolsku žijú ešte niektorí západní Mongoli (Dörvöti, Bajatovia, Dzachčinovia, Ölöti, Torgúti a i.), Buriati, Kazaši a iní. Pozri Demografia Mongolska.

Zdroje upraviť

  1. Mongolové. In: Malá československá encyklopedie 4 M – Pol. Praha: Academia, 1986. s. 311.
  2. Mongoli. In: Pyramída
  3. mongol. In: Slovník slovenského jazyka, 1959-1968. dostupné online
  4. Of Dorje Shugden and Mongolia [online]. dorjeshugden.com, [cit. 2017-10-24]. Dostupné online.
  5. Mongolian, Halh [online]. ethnologue.com, [cit. 2017-10-24]. Dostupné online.