Monomér je východisková stavebná častica používaná na tvorbu makromolekulárnych látok tzv. polymérov. Vznik reťazca makromolekulárnej látky (polyméru) prebieha v prítomnosti kyslého katalyzátora. Počet monomérnych jednotiek sa nazýva polymeračný stupeň. S počtom monomérov sa menia fyzikálne a chemické vlastnosti produktu polymerácie (napríklad teplota topenia, rozpustnosť atď.).