Otvoriť hlavné menu

Monsignor (tal. môj pán; skratka: Mons. alebo Msgre.; vyslov: monsiňóre alebo nesprávne monsiňor) je v katolíckej cirkvi čestný titul vyšších hodnostárov (biskupov a arcibiskupov), nižších prelátov, pápežských komorníkov a niektorých úradníkov na pápežskom dvore.

Slobodne ich menuje podľa vlastného uváženia pápež. Na čiernej reverende nosia fialové cingulum. Menovanie trvá do smrti pápeža, ktorý ich vymenoval. Po zvolení nového pápeža je pravidlom, že novozvolený pápež im tento titul ponechá znovuvymenovaním hromadným dekrétom, a tým ich ustanoví za svojich kaplánov. Biskupi sú monsignormi "ex offo".

Pozri ajUpraviť