Monument historique (dosl. historická pamiatka) je vo Francúzsku označenie pre významné historické a kultúrne pamiatky podliehajúce ochrane. Označenie je tak ekvivalentom kultúrnej pamiatky či národnej kultúrnej pamiatky na Slovensku.

Logo historickej pamiatky predstavuje labyrint v katedrále v Reims

Uznanie verejného zájmu sa týka najmä pamiatok spojených s históriou alebo umením. Tejto ochrane môžu podliehať i hnuteľné predmety, ktoré v určitom prostredí majú tiež historický význam, napr. nábytok, zvony, kalichy a pod. Dnes je vo Francúzsku viac ako 40 000 takto chránených pamiatok. Za ich evidenciu je zodpovedné francúzske ministerstvo kultúry.

Iné projekty

upraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Monument historique na českej Wikipédii.