Moréna je skalná suť, balvany a bloky, tvoriace val nesený ľadovcom. Materiál tvoriaci morénu je gravitačne nevytriedený, čo znamená že sa skladá z veľkých balvanov ako aj mikroskopického ílu. Sediment, ktorý sa tvorí po jej ústupe, sa nazýva til, v prípade že je spevnený hovoríme o tilite.

Bočná moréna na ľadovci Gorner, Zermatt vo Švajčiarsku
Moréna

Rozdelenie

upraviť

Morény sa podľa svojej polohy vzhľadom k ľadovcu delia takto:

Čelná moréna

upraviť

Vzniká v predpolí (alebo na konci) ľadovca, ktorý pred sebou tlačí horninový materiál. Materiál sa hromadí v dôsledku tlaku ľadovca, ktorý denuduje podložie, z ktorého získava materiál. Čelná moréna je spravidla najväčšia a najlepšie zachovaná, keď sa po roztopení ľadovca zachováva ako hrádza cez ľadovcové údolie. Takto prehradená oblasť sa môže neskôr zaplniť vodou a vzniká tak zvláštny typ plesa (hradené ľadovcové jazero).

Bočná moréna

upraviť

Vzniká na okrajoch postupujúceho ľadovca v dôsledku rozrušovania okolitých hornín ľadovcového údolia (trógu). Tento materiál je čiastočne prenášaný a ukladaný po bokoch.

Pravá stredová moréna

upraviť

Vzniká tečením ľadovca okolo skalného ostrova - nunataku.

Nepravá stredová moréna

upraviť

Vzniká pri zlievaní dvoch ľadovcov spojením bočných morén. Dva ľadovce sa stretajú a vzniká z nich jedno teleso, najčastejšie na koncoch údolí.

Spodná (bazálna) moréna

upraviť

Nachádza sa v spodnej časti, kde sú horniny v podloží ľadovca odlamované, tvorí ju nevytriedený materiál rôzneho zrnitostného zloženia. Často sa tu nachádzajú obrúsené a oškriabané kamene, nazývané suvky.

Ústupová moréna

upraviť

Vzniká pri etapovitom ústupe ľadovca a nachádza sa na miestach, kde sa zastavil ľadovec.

Pozri aj

upraviť

Iné projekty

upraviť
  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Moréna
  •   Wikislovník ponúka heslo Moréna